contact zoeken wedstrijden

Federatie Menaldumadeel

Federatiebestuur voorzitter

C. van Wieren
058 - 254 17 84
06 - 124 001 37
wcvanwieren@chello.nl

Federatiebestuur penningmeester

F. v.d. Graaf
0518 - 46 20 81
f.vandergraaf@chello.nl

Lid Federatiebestuur

F. de Haan
0518 - 46 24 21
06 - 128 590 93

Lid Federatiebestuur

S. Houtsma
0518-451630
06-22927882

Lid Federatiebestuur

I. Wijngaarden
0518 - 45 10 71
06 - 505 437 07
inekewijngaarden66@gmail.com

Lid Federatiebestuur

J. Krottje
06 - 227 225 61
tkrottje@gmail.com

Verenigingen

Naam Plaats
KV BERLIKUM Berlikum
KV FOARUT Marsum
KV OEFENING KWEEKT KUNST Bitgummole
KV ONTSPANNING Skingen
KV SLA RAAK Ingelum
SF DEINUM Deinum
V.V.V. MENAEM Menaam
VVV SJIRK DE WAL Dronryp

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers