contact zoeken wedstrijden

Federatie Menaldumadeel

Federatiebestuur voorzitter

C. van Wieren
Tramstrjitte 45
9034 GS  MARSUM
058 - 254 17 84
06 - 124 001 37
wcvanwieren@chello.nl

Federatiebestuur penningmeester

F. v.d. Graaf
Kwekerijleane 11
9041 ER  BERLTSUM
0518 - 46 20 81
f.vandergraaf@chello.nl

Lid Federatiebestuur

I. Wijngaarden
De Finne 29
9036 KL  MENAAM
0518 - 45 10 71
06 - 505 437 07
inekewijngaarden@hetnet.nl

Lid Federatiebestuur

F. de Haan
Tsjerkepaed 2
9043 VM  WIER
0518 - 46 24 21
06 - 128 590 93
fokkedehaan@live.nl

Lid Federatiebestuur

S. Houtsma
Skingsterdyk 1
9037 JX  SLAPPETERP
0518 - 45 16 30
06 - 229 278 82
s.houtsma@chello.nl

Lid Federatiebestuur

J. Krottje
Welderingsstrjitte 23
9035 CX  DRONRYP
06 - 227 225 61
tkrottje@gmail.com

Verenigingen

Naam Plaats
BERLIKUM Berltsum
FOARUT Marsum
OEFENING KWEEKT KUNST Bitgum
ONTSPANNING Skingen-Slappeterp
SF DEINUM Deinum
SJIRK DE WAL Dronryp
SLA RAAK Ingelum
VVV MENAEM Menaam
VVV WIER Wier

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers