contact zoeken wedstrijden

Algemene mededelingen

Wedstrijdagenda:
De wedstrijdgegevens vermeld op de KNKB-website zijn bindend.

Aanwezigheid spelers:
Een speler dient op het speelveld aanwezig te zijn, als zijn partuur de eerste partij moet spelen.
Indien een speler vehinderd is aan een wedstrijd deel te nemen of niet op tijd aanwezig kan zijn, moet hij de scheidsrechter of een bestuurslid van de organiserende vereniging daarvan tijdig in kennis stellen.
Voor geselecteerde spelers zijn verplichtingen en afspraken apart beschreven.
De scheidsrechter sluit een speler, die niet aan vorenstaande heeft voldaan, uit van deelname aan de wedstrijd en meldt de speler bij de strafcommissie.

Inleg:
Elke deelnemer aan een KNKB-wedstrijd betaalt inleggeld voorafgaand aan de wedstrijd:
Senioren € 6,-
Jeugd op wedstrijdniveau (= regio/federatie) € 3,-
Jeugd op prestatieniveau (= knkb) € 4,-
Dit geldt eveneens voor de spelers van afdelingsparturen. 
Bij NK's wordt geen inleggeld gevraagd op het wedstrijdveld zelf, de KNKB handelt dit met de deelnemende vereniging af.
Meisjes, die deelnemen aan junioren of dameswedstrijden betalen het seniorentarief.
Jongens, die deelnemen aan junioren of seniorenwedstijden, betalen het seniorentarief.

Bij het inleggeld is een lijst inbegrepen. Bij afdelingswedstrijden mag worden volstaan met het verstrekken van één lijst per partuur.

Voor de geselecteerde wedstrijden (heren hoofdklasse, 1e klasse beperkt en de dames hoofdklasse) geldt een aparte financiele regeling.

Voor wedstrijden onbeperkt geldt de inlegregeling.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers