contact zoeken wedstrijden

Regiokaatsen

Het voorstel ‘regiokaatsen’ is op de najaars-AV van 2015 onveranderd aangenomen. Dit betekent dat, overeenkomstig de wens van de federaties, de KNKB-kaatsers (ook de B-klassers) hun eigen wedstrijden houden.

Tevens wordt nadrukkelijk verzocht om kaatsers naar andere regio’s over te hevelen wanneer voor de wedstrijd in de eigen regio te weinig opgave is. Het staat de regio vrij om in het weekend hun eigen dag of dagdeel te bepalen. Er kan worden gepland vanaf vrijdagavond tot zondagmiddag. Het verzoek is wel te kaatsen in dagdelen: of ‘s ochtends of ‘s middags. Verder moet de wedstrijdlijst bestaan uit drie omlopen met wisselende maten.

Het uitgangspunt is dat kaatsers zich bij elke federatie mogen opgeven, tenzij er binnen de eigen federatie een wedstrijd wordt georganiseerd. Wil of kan een vereniging of federatie geen kaatsers van andere federaties ontvangen, dan moet dit bij de opgave op de KNKB-site worden vermeld.

Kaart Regio's

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers