contact zoeken wedstrijden

Bondsbestuur

Het bondsbestuur bestaat uit:

Coos Veltman (voorzitter)
Anita Palma-Koopmans (penningmeester)
Jan van Erve (commercie en communicatie)
Hille Saakstra (internationaal-wallball en opleiding & ontwikkeling)
Bouwe Stiemsma (verenigingen en federaties)
Dirk Kuperus (wedstrijd- en technische zaken)
Luutske Dotinga (secretaris en jeugdzaken)

Klik hier voor de inhoud van de portefeuilles

Klik voor nevenfuncties en dubbelfuncties  protocol

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers