contact zoeken wedstrijden

Bondsbestuur

Het bondsbestuur bestaat uit:

Wigle Sinnema (voorzitter)
Anita Palma-Koopmans (penningmeester)
Jan van Erve (commercie en communicatie)
Johannes Siegersma (internationaal-wallball en opleiding & ontwikkeling)
Lolke Jan Dijkstra (verenigingen en federaties)
Dirk Kuperus (wedstrijd- en technische zaken)
Luutske Dotinga (secretaris en jeugdzaken)

Klik hier voor de inhoud van de portefeuilles

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers