contact zoeken wedstrijden

Rapportageformulier

Hier kunt u het rapportageformulier downloaden. Klik hier


Een aanklacht tegen een speler of een natuurlijk persoon, niet zijnde speler, kan worden ingediend door:
a. de scheidsrechter ten aanzien van overtredingen voor, tijdens en na de wedstrijd;
b. de directeur en medewerkers van het bondsbureau ten aanzien van overtredingen;
c. de vereniging ten aanzien van overtredingen voor, tijdens en na de wedstrijd;
d. leden van commissies, werkgroepen, de directeur en medewerkers van het bondsbureau en leden van het bondsbestuur ten aanzien van jegens hen gepleegd onbehoorlijk gedrag;
e. leden van de werkgroep belast met de controle van kaatshandschoenen ten aanzien van overtredingen van de bepalingen omtrent de kaatshandschoen;
f. scheidsrechters, de directeur en medewerkers van het bondsbureau, leden van commissies of werkgroepen, met
uitzondering van leden van de straf- en beroepscommissie ten aanzien van niet onder punt a, b, d en e begrepen overtredingen.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers