contact zoeken wedstrijden

Organisatiestructuur

KNKB-Organisatie: Met zo'n 9.750 leden in 110 verenigingen en 12 federaties werkt de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond volgens het organisatiemodel Besturen op Hoofdlijnen: Algemene Vergadering – Hoofdbestuur – Bondsbureau – Commissies / Werkgroepen
  • Een beleidsverantwoordelijk hoofdbestuur met 7 leden (voorzitter, secretaris, penningmeester, portefeuillehouders verenigingsondersteuning, technische zaken, wedstrijdzaken en pr / commerciële zaken)
  • Een uitvoerend bondsbureau met in totaal 5 professionele medewerkers onder leiding van de directeur, in het veld ondersteund door professionele medewerkers in deeltijd / op contractbasis en door uitvoerende / adviserende commissies en werkgroepen (vrijwilligers).

  • Hoofdbestuur | Bondsbureau | Statuten | Huishoudelijk reglement | Taak Federaties | Gedragscode

    Hoofdsponsoren

    Businesspartner

    Suppliers