contact zoeken wedstrijden

KNKB

De KNKB is één van de oudste Nederlandse sportbonden. Op dit moment zijn er 111 kaatsverenigingen, onderverdeeld in 12 federaties, bij de kaatsbond aangesloten. In totaal heeft de KNKB zo'n 10.600 leden.

De KNKB werkt volgens het organisatiemodel 'Besturen op Hoofdlijnen':
Algemene Vergadering – Hoofdbestuur – Bondsbureau – Commissies / Werkgroepen.

Het Hoofdbestuur bestaat uit 7 leden (voorzitter, secretaris, penningmeester, verenigingsondersteuning, technische zaken, wedstrijdzaken en pr / commerciële zaken).

Het bondsbureau bestaat uit 5 professionele medewerkers.
Daarnaast zoekt de KNKB samenwerking met andere organisaties en wordt zij ondersteund door vele vrijwilligers en professionals. 

Klik hier voor: Privacy | Organisatiestructuur |  Keats! | Ballenverkoop |

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers