contact zoeken wedstrijden

Eenlingenbeleid

Eenlingenbeleid 2024

De aanvraag van het eenlingenbeleid voor 2024 is geopend. 

Het eenlingenbeleid is bedoeld voor jeugdkaatsers en junioren die binnen de eigen categorie in de  vereniging geen afdelingspartuur kunnen vormen.
Een afdelingspartuur bestaat uit minimaal 2 spelers. Die spelers moeten op KNKB- niveau willen kaatsen en vooral de opslagafstand halen.

Als binnen een aangrenzende vereniging nog een eenling te vinden is, mag je samen uitkomen voor een van beide verenigingen.

Hier gelden wel een aantal afspraken;

1: De eenling zorgt in de eigen vereniging ervoor dat alle kaatsers/ kaatssters gevraagd zijn om deel te nemen aan de afdelingswedstrijden.
2: Beide verenigingen zijn akkoord en alle spelers die vallen binnen de categorie zijn akkoord. Het eenlingenbeleid kan ook zorgen voor teleurstellingen, dit moet ten allen tijde voorkomen worden!
3: Aanvragen kunnen alleen gedaan worden via het formulier wat onderaan deze pagina te vinden is.
4: De bondsbureau medewerker toetst het formulier.
 

Veel gestelde vragen

> Wat wil de KNKB stimuleren met het eenlingenbeleid?
Iedereen die wil kaatsen op afdelingswedstrijden, kan kaatsen

> Voor welke categorieën geldt het eenlingenbeleid?
Welpen, pupillen, schooljeugd, jeugd, junioren.

> Hoeveel eenlingen kunnen er in een partuur “zitten”?
Per partuur mag een vereniging één eenling opstellen. Dus als vereniging X met 2 parturen naar een schooljongens afdelingswedstrijd gaat mag in ieder partuur een eenling zitten.

 > Word ik als eenling lid van de ontvangende vereniging?
Een eenling wordt nadat er akkoord is gegeven overgeschreven naar de andere vereniging, de speler kan gedurende het seizoen alleen voor deze vereniging uitkomen. De ontvangende vereniging betaald de contributie.

> Waar kan ik zien in welk postcode gebied ik woon en wat mijn aangrenzende mogelijkheden zijn?
De gebiedsindeling en postcode kaart vind je hier.

> Waar is het aanvraagformulier te vinden?
Hierboven is het formulier te vinden.

> Als in 3 aangrenzende postcode gebieden een eenling woont, mogen zij dan samen een partuur van drie vormen?
Nee, in een partuur kan maar een eenling zitten. Dus in dit voorbeeld kunnen 2 eenlingen bij elkaar stappen

> Als ik als schoolmeisjes kaatsster als eenling naar een andere vereniging ga, voor welke vereniging moet ik dan kaatsen als ik ook in de meisjesafdeling wil kaatsen?
Je kan maar voor één vereniging uitkomen gedurende het seizoen als eenling. 

Voor hoe lang ben ik eenling van een vereniging?
Een jaar. Ieder jaar dient de aanvraag opnieuw gedaan te worden.

> Stel er zijn 4 kaatsers binnen een afdelingspartuur, en er komt een aanvraag voor een eenling. Kan deze dan gehonoreerd worden?
Als beide verenigingen en alle spelers het eens zijn wel. Je kiest dan voor een partuur van 3 en een partuur van 2. Zorg altijd dat alle spelers achter de keuze staan.

> Stel er zijn 3 kaatsers binnen een afdelingspartuur, en er komt een aanvraag voor een eenling. Kan deze dan gehonoreerd worden?
3 kaatsers vormen een partuur. Een logische redenatie zou zijn “nee”.
Als alle spelers het eens zijn over 2 parturen van 2, kan het antwoord ja zijn. In dit geval moeten vooral de ontvangende spelers het eens zijn.


> Voor wanneer moet het formulier binnen zijn  bij de KNKB?
Voor 15 april

> Hoe moeten we het formulier insturen?
Via mail naar: info@knkb.nl

>Ik heb een vraag die hier niet tussen staat, wie kan ik bellen of mailen?
Willem Miedema via; 0517 745100 of w.miedema@knkb.nl

Documenten

Klik hier voor de toetsprocedure
Klik hier voor gebiedsindeling 2024
Klik hier voor de postcodekaart
Klik hier voor de postcodekaart met visuele weergave van de gebiedsindeling
Klikt hier voor het aanvraagformulier eenlingenbeleid 2024

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers