contact zoeken wedstrijden

Omgang met calamiteiten

Afgelasting en omgang met bijzondere omstandigheden
Een wedstrijddag moet in één dag afgelopen zijn en mag niet worden onderbroken, tenzij bijzondere weersomstandigheden of andere gewichtige redenen uitstel of onderbreking noodzakelijk maken.

Algehele afgelasting:
- Bij code rood worden alle wedstrijden in het gebied waar code rood geldt door de KNKB afgelast.
- Bij code oranje vindt overleg plaats tussen de bondsarts, bondsfysiotherapeut, directeur KNKB en/of medewerker wedstrijdzaken van de KNKB. Uitkomst kan een algehele afgelasting door de KNKB zijn.

Situatieve afgelasting:
- Voor jeugdwedstrijden wordt een besluit hiertoe genomen na overleg met de (club)scheidsrechter, bestuurslid (of consul) van de organiserende vereniging en een lid van de werkgroep technische zaken jeugd.   
- Voor junioren- en seniorenwedstrijden wordt een besluit hiertoe genomen na overleg met de (club)scheidsrechter en een bestuurslid (of consul) van de vereniging. De (club)scheidsrechter heeft hierin het beslissende woord.
 
Indien sprake is van situatieve afgelasting of uitstel:
- De vereniging stelt de spelers en de scheidsrechter, indien mogelijk, hiervan voor de aanvang van de wedstrijd in kennis en doet, onder opgaaf van reden, mededeling aan de KNKB.
- Op verzoek van de vereniging kan een datum voor een nieuwe wedstrijd vastgesteld worden in overleg met de KNKB. Dit geldt ook wanneer de wedstrijd om andere gewichtige redenen wordt afgelast.
- Een wedstrijd die afgebroken wordt voordat de eerste omloop is afgelopen, kan niet worden uitgesteld. Op verzoek van de vereniging kan de KNKB een datum voor een nieuwe wedstrijd vaststellen.
- Een wedstrijd die afgebroken wordt nadat de eerste omloop is afgelopen, wordt uitgesteld tot een door de KNKB, in overleg met de vereniging, vast te stellen datum. In overleg met de scheidsrechter en de spelers kan van deze regel worden afgeweken.
** Bij kaatsen in poules wordt de eerste omloop geacht te zijn afgelopen, als alle poulewedstrijden zijn gespeeld.
- Bij een uitgestelde wedstrijd wordt een reeds aangevangen partij hervat bij de beginstand van het lopende eerst en in de daarbij behorende opstelling. Als deze opstelling niet bekend is, wordt gestart in de opstelling zoals bij het begin van de partij.
- Een eenmaal begonnen partij mag niet door een speler worden opgeschort, tenzij sprake is van een blessure die verder spelen onmogelijk maakt. Indien een speler zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld verlaat, wordt dat aangemerkt als ongeoorloofde staking van het spel.
- Bij staking van de partij of de wedstrijd, om welke reden dan ook, is de scheidsrechter bevoegd te beslissen over de voortzetting van de partij of wedstrijd.
 
Warm weer
Wanneer hoge temperaturen worden verwacht kunt u het volgende doen:
- Extra water direct aan de zijlijnen.
- Extra pauzes gedurende de wedstrijddag.
- Aanpassen van de aanvangstijd (in overleg met de KNKB) waardoor er niet of nagenoeg niet op het heetst van de dag wordt gekaatst.

Bij elke afgelasting dient er contact met de KNKB (bondsbureau) te worden opgenomen. In overleg met kaatsers/TC wordt er een nieuwe datum afgesproken.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers