contact zoeken wedstrijden

Omgang met calamiteiten

Afgelastingen
Vereniging en/of scheidsrechter kan onderbreken en/of afgelasten bij gewichtige redenen, op het gehele wedstrijdterrein incl. wedstrijdvelden en accommodaties (art. 11, Hoofdstuk V).
Calamiteiten zoals bijv. vechtpartijen, vernielingen, (plotseling) overlijden van leden of deelnemers, ongewenst gedrag van kaatsers, ouders of publiek of andere zaken die de kaatssport ernstig kunnen schaden.
 
Vereniging en scheidsrechter dienen wel onderling overleg te voeren. De praktijk houdt in dat de verenigingen volgens het huidige Kaatsreglement verantwoordelijk zijn voor het gehele wedstrijdgebeuren. De scheidsrechter op het wedstrijdveld.   
 
Vereniging/scheidsrechter/consul kan onderbreken en/of afgelasten bij slechte weers- en terreinomstandigheden. Hierbij heeft gemeentelijke consul eigen bevoegdheid. De vereniging en scheidsrechter (indien aanwezig) dienen onderling overleg te voeren.
 
Art 11 (Hoofdstuk III) geeft de scheidsrechter de leiding over de wedstrijd op het wedstrijdveld. Hij doet dit volgens de spelregels van het Kaatsreglement. Hij is verantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijd. Hij kan de wedstrijd staken of tijdelijk uitstellen en opnieuw voortzetten.
 
Kaderleden kunnen daartoe gevraagd advies geven.

Bij elke afgelasting dient er contact met de KNKB (bondsbureau) te worden opgenomen. In overleg met kaatsers/TC wordt er een nieuwe datum afgesproken. 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers