contact zoeken wedstrijden

Een veilige kaatssport

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid; sporters, publiek, trainers, bestuurders ... iedereen draagt zijn of haar steentje bij.


Wat de visie van de KNKB is en hoe we hier ondersteuning in kunnen bieden, is hier en in onderstaande tekst te lezen.

Verantwoordelijkheid en besturen
De bestuurder van een vereniging is verantwoordelijk voor álle leden van de vereniging én de bezoekers. Dit is een belangrijke taak en de KNKB houdt de bestuurders dan ook aan normen en waarden die daarbij horen. De Code Goed Sportbestuur kunt u daarvoor gebruiken als kompas. Het gedeelde fundament op basis waarvan de Nederlandse sportsector wil functioneren.

Van alle sportorganisaties in Nederland wordt verwacht dat zij aan de Code voldoen. Aan de hand van de vier essentiële principes verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie geven sportorganisaties via de Code invulling aan deze taak. 

Kijk in de Code Goed Sport Bestuur voor handreikingen. 

Wat kan jouw vereniging of kaatsschool op de website laten zien?
- Welke afspraken maken jullie om sporten op je club veilig te maken? 
- Wat zijn de huis& gedragsregels? 
- Waar kunnen leden, bezoekers, ouders een melding maken als het misgaat? Wie is de contactpersoon? Ga naar meer informatie over melden.
- Hoe ondersteunt je vereniging mensen die meer willen leren over grensoverschrijdend gedrag? 
- Heeft de verenging het afgeven van een VOG verplicht gesteld voor alle vrijwilligers en professionals? Waarom willen ze dat? Ga ook naar meer informatie over het aanvragen van een VOG

Centrum Veilige Sport Nederland heeft een High5 stappenplan ontwikkeld om bij sportverenigingen de sociale veiligheid te bevorden. Deze online tool laat op een laagdrempelige manier zien wat een vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Heb je ondersteuning nodig? Dat kan via:
Centrum Veilige Sport www.centrumveiligesport.nl

Vertrouwens Contact Persoon KNKB: Frans Nijman 06-125 844 32
Verenigingsondersteuning KNKB: Bondsbureau 0517-745100

Gedragscode KNKB

Klik hier om de gedragscode van de KNKB te bekijken.

Klik hier voor de KNKB klachtenregeling

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers