contact zoeken wedstrijden

Van Loon Bedrijfsadvies & Salaris Xpert

De synergie tussen Van Loon Bedrijfsadvies en Salaris Xpert: een verhaal over sport en zakelijk succes

In de zakenwereld, net als in de sport, draait alles om samenwerken en vertrouwen. Het verhaal van Siebe van Loon en Alle Jan Anema is een inspirerend voorbeeld van hoe hun gemeenschappelijke passie voor kaatsen heeft geleid tot een sterke groei van hun bedrijven en een succesvolle zakelijke samenwerking.

Wortels in het kaatsen
Het verhaal begon in de kaatswereld, waar Siebe en Alle Jan elkaar leerden kennen. Siebe, een fervent kaatsliefhebber, sponsorde in 2013 het partuur van Alle Jan en zijn kaatsmaten Bauke Triemstra en Hendrik Kootstra. Terwijl de relatie van Siebe en Alle Jan begon als sponsor en kaatser, ontdekten ze al snel dat ze niet alleen een gedeelde passie hadden voor kaatsen, maar ook een vergelijkbare mentaliteit deelden.

Beide bedrijven zijn actief in zakelijke dienstverlening. Dit leidde tot gesprekken over een mogelijke zakelijke samenwerking. Siebe was op dat moment al zes jaar eigenaar van Van Loon Bedrijfsadvies. Een gerenommeerd adviesbureau gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijfsovernames, financiële administratie en financieringsaanvragen voor ondernemers. Vanuit de rol als advieskantoor helpen zij MKB’ers verdienstelijk ondernemen.

Alle Jan was in die tijd samen met zijn vader eigenaar van Anema Salaris & Advies en specialist op het gebied van salarisadministratie en personeelsaangelegenheden. Inmiddels heeft hij het bedrijf overgenomen en voert diensten uit voor MKB-bedrijven en administratie- en accountantskantoren.

Van links naar rechts: Yda van den Berg en Siebe van Loon (Van Loon Bedrijfsadvies), Pieter Nicolai en Alle Jan Anema (Salaris Xpert). Fotograaf: Henk Bootsma
Van links naar rechts: Yda van den Berg en Siebe van Loon (Van Loon Bedrijfsadvies), Pieter Nicolai en Alle Jan Anema (Salaris Xpert). Fotograaf: Henk Bootsma

De samenwerking
Halverwege 2013 werd de knoop doorgehakt, en de twee bedrijven besloten om samen te werken. Anema Salaris & Advies begon in 2014 met het uitvoeren van salarisadministraties voor de klanten van Van Loon Bedrijfsadvies. De zakelijke samenwerking is vergelijkbaar met een partuur, waarbij verschillende taken elkaar aanvullen en, bij juiste uitvoering, een sterk team vormen. De kracht van deze samenwerking wierp dan ook z’n vruchten af. Beide bedrijven zijn in de afgelopen jaren gegroeid en hebben nu een team van 10 tot 15 medewerkers.

Salaris Xpert B.V.
De recente fusie tussen Anema Salaris & Advies en SDP Werkt! naar Salaris Xpert B.V. zorgt voor een specialisatie op het gebied van salarisverwerking waar ook de KNKB naar tevredenheid gebruik van maakt. Door de fusie is het sinds kort mogelijk voor klanten om tijdelijke krachten middels een payroll-constructie binnen hun bedrijf onder te brengen. Ook behoort het tijdelijke ondersteunen op salaris en HR-afdelingen tot de mogelijkheden. Deze nieuwe ontwikkelingen benadrukken de waarden die beide bedrijven nastreven, namelijk innovatie en klanttevredenheid.

Drijfveren achter het sponsorschap
De gezamenlijke passie voor kaatsen en de betrokkenheid bij de KNKB zijn altijd belangrijke drijfveren geweest voor Siebe en Alle Jan. Het belangrijkste doel van hun sponsorschap bij de KNKB gaat verder dan alleen financiële steun. Ze leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en groei van de kaatssport in Nederland. Voor de huidige en toekomstige generatie kaatsers.

In actie op het kaatsveld in Heerenveen. Fotograaf: Henk Bootsma
In actie op het kaatsveld in Heerenveen. Fotograaf: Henk Bootsma