contact zoeken wedstrijden

KNKB

De KNKB is één van de oudste Nederlandse sportbonden. Op dit moment zijn er 108 kaatsverenigingen, onderverdeeld in 12 federaties, bij de kaatsbond aangesloten. Per 1-1-2021 heeft de KNKB 9.430 leden.

De KNKB werkt volgens het organisatiemodel 'Besturen op Hoofdlijnen':
Algemene Vergadering – Hoofdbestuur – Bondsbureau – Commissies / Werkgroepen.

Het Hoofdbestuur bestaat uit 7 leden (voorzitter, secretaris, penningmeester, verenigingsondersteuning, technische zaken, wedstrijdzaken en pr / commerciële zaken).

Het bondsbureau bestaat uit 6 professionele medewerkers.
Daarnaast zoekt de KNKB samenwerking met andere organisaties en wordt zij ondersteund door vele vrijwilligers en professionals. 

Klik hier voor: Privacy | Organisatiestructuur |  Keats! | Ballenverkoop |

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers