contact zoeken wedstrijden

Wallball

Meteen door naar:
wallball wedstrijdagenda
spelregels 

Wallball
Het wallball is een spel, gelijkend op squash, dat één tegen één of twee tegen twee gespeeld wordt. Er wordt met de blote hand of met handschoentjes gespeeld met een rubberen bal op een veld van ruim 10 meter bij 6 meter en een muurhoogte van bijna 5 meter. Het is een snel en attractief spel, dat op alle niveaus gespeeld kan worden.

Wallball in Nederland
In Nederland wordt het wallball sinds 2005 steeds vaker beoefend. Eerst vooral in de winter, als voorbereiding op het Friese spel in de zomer. Sinds 2017 is er ook een dorpencompetitie. Kaatsers zien het als een welkome aanvulling en ondersteuning van het Friese kaatsen in de zomer. Anderen spelen graag een partijtje, omdat het een attractief, snel, gezellig en gezond spel is, dat geen instapbarrières kent. De regels zijn eenvoudig te leren en er is niet meer nodig dan een bal, tegenstander en een vlakke muur.

Tiedema dorpencompetitie wallball
In de zomermaanden vindt de Tiedema dorpencompetitie plaats. 

Het speelschema in 2019 is als volgt:
Dames
Week 23: KV Bolsward - KV De Helfrichs (Kimswerd)
Week 24: KV De Helfrichs - KV Bolsward
week 26: KV Bolsward - KV De Helfrichs
week 27: KV De Helfrichs - KV Bolsward

Heren 
week 23: KV Pim Mulier - KV De Twa Doarpen/DIOS (Sexbierum-Pieterbierum)
week 23: Wallball St. Anne - KV Sla Raak (Ingelum)
week 24: Zaalteam Berlikum - KV Pim Mulier (Witmarsum)
week 24: KV Minnertsga - Wallball St. Anne
week 25: KV De Twa Doarpen/DIOS - Zaalteam Berlikum
week 25: KV Sla Raak - KV Minnertsga
week 26: KV De Twa Doarpen/DIOS - KV Pim Mulier
week 26: KV Sla Raak - Wallball St. Anne
week 27: KV Pim Mulier - Zaalteam Berlikum
week 27: Wallball St. Anne - KV Minnertsga
week 28: Zaalteam Berlikum - KV De Twa Doarpen/DIOS
week 28: KV Minnertsga - KV Sla Raak
week 35: Halve finales
week 36: Finales

Uitslag 2018
Bij de mannen ging de winst van de Tiedema dorpencompetitie naar KV Minnertsga. Bij de vrouwen wist KV De Twa Doarpen/DIOS2 uit Sexbierum-Pietersbierum de competitie te winnen.

Tjisse wallball

Wallball internationaal
Kaatsen met behulp van één of meerdere muren wordt overal ter wereld beoefend in allerlei varianten.
Het wallball heeft beoefenaren in inmiddels meer dan 30 landen waaronder Verenigde Staten, Canada, Argentinië, Mexico, Ierland, Spanje en Italië.
Tijdens de internationale toernooien en ontmoetingen maakt wallball standaard deel uit van het programma.
De KNKB zet vooral in op wallball indoor als seizoen verlenging, het aantrekken van nieuwe beoefenaren en als voorbereiding van wedstrijdkaatsers op het Friese spel in het zomerseizoen.
Er worden trainingen, competities en toernooien georganiseerd en arrangementen aangeboden.

Voor de toekomstige internationale toernooien zal de inmiddels ingevoerde selectiegroep mogelijk een hoger niveau kunnen halen, als het wallball zich als spelsoort door ontwikkelt qua niveau en aantal deelnemers.

Wallball organisaties
In Europa wordt wallball in een 8-tal landen in georganiseerd verband beoefend: België, Frankrijk, Engeland, Wales, Ierland, Italië en Spanje hebben net als Nederland het wallball omarmd als 2e kaatstak. Wallball wordt gespeeld binnen alle internationale kaatsorganisaties: de CIJB waarbij de KNKB is aangesloten, de Baskische koepelorganisatie en de WHC, waarin de Angelsaksische landen zijn verenigd. Ook de Engelse Fives-organisaties zijn regelmatig op internationale toernooien present. Begin 2012 is de overkoepelende World Wallball Association (WWBA) opgericht met als doel wallball op de wedstrijdagenda te krijgen bij de Olympische Spelen.

Accommodaties
In Nederland kun je wekelijks spelen bij een aantal clubs (o.a. Jirnsum, Berltsum, Kimswerd en Grou). Vaak in de vorm van 'inloop-uren', maar er worden ook regelmatig toernooien georganiseerd. Wallball wordt zowel indoor als outdoor gespeeld. De meeste outdoor banen zijn vrij toegankelijk om te trainen en te spelen.
Er zijn indoorbanen in o.a. Franeker, Tzummarum, Jirnsum, Kimswerd, Berltsum, Minnertsga, Easterein, Sibrandabuorren, Grou, Sportstad Heerenveen, Menaldum, Dokkum en Harlingen.
In de laatste drie jaar zijn er ook steeds meer outdoorbanen bijgekomen. In Jirnsum, Marssum, Berltsum, Wijtgaard, Sexbierum, St. Annaparochie en Bitgum zijn deze vrij toegankelijk om te trainen en te spelen.
Outdoorbanen in ontwikkeling zijn: Kimswerd, Reduzum, Grou en Arum.

Werkgroep Wallball
De KNKB heeft een werkgroep wallball, die zorgdraagt voor de organisatie van wallballtrainingen, -wedstrijden, -competities en introductielessen.
In januari (voorheen in november) wordt jaarlijks de Dutch Open georganiseerd in de Trije te Franeker door deze werkgroep. Dit is een internationaal toernooi voor deelnemers (dames en heren) uit Amerika en Europa.
Heb je vragen over hoe je zelf een wallballtoernooi kunt organiseren, hoe een kaatsmuur gebouwd kan worden of andere vragen?

Stuur een mail naar de werkgroep of neem contact op met één van de werkgroepleden.

Tiedema - logo nieuw2

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers