contact zoeken wedstrijden

Wallball

Meteen door naar: wallball wedstrijdagenda

Wallball
Het wallball is een spel, gelijkend op squash, dat één tegen één of twee tegen twee gespeeld wordt. Er wordt met de blote hand of met handschoentjes gespeeld met een rubberen bal op een veld van ruim 10 meter bij 6 meter en een muurhoogte van bijna 5 meter. Het is een snel en attractief spel, dat op alle niveaus gespeeld kan worden.

Bekijk hier de spelregels van het wallball.

Wallball in Nederland
In Nederland wordt het wallball sinds 2005 steeds vaker beoefend. Eerst vooral in de winter, als voorbereiding op het Friese spel in de zomer. Sinds 2017 is er ook een dorpencompetitie. Kaatsers zien het als een welkome aanvulling en ondersteuning van het Friese kaatsen in de zomer. Anderen spelen graag een partijtje, omdat het een attractief, snel, gezellig en gezond spel is, dat geen instapbarrières kent. De regels zijn eenvoudig te leren en er is niet meer nodig dan een bal, tegenstander en een vlakke muur.

Tiedema dorpencompetitie wallball
Wat in 2017 begon als een leuk idee, heeft in 2018 een mooi vervolg gekregen. De Tiedema Dorpencompetitie Wallball heeft de hele zomer plaatsgevonden met een mooi aantal deelnemers. Bij zowel de dames als de heren hebben vijf teams deelgenomen.
 
Uitslag 2018
Bij de mannen ging de winst van de Tiedema dorpencompetitie naar KV Minnertsga. Bij de vrouwen wist KV De Twa Doarpen/DIOS2 uit Sexbierum-Pietersbierum de competitie te winnen.
 
De competitie is opgezet met een heen- en een terugwedstrijd. Dit betekent dat iedereen tweemaal tegen elkaar moet spelen, een keer thuis en een keer uit. De rangschikking wordt bepaald door de gewonnen sets, de verloren sets en het onderling resultaat. Mocht dit aan het einde van de competitie twee nummers één opleveren dan zal er een play-off wedstrijd worden georganiseerd. Er wordt twee tegen twee gespeeld en het team dat als eerste twee sets weet te winnen heeft de wedstrijd gewonnen.

2019
Ook in 2019 wordt de dorpencompetitie geörganiseerd.
Meer informatie vindt u hier.

Tjisse wallball

Wallball internationaal
Kaatsen met behulp van één of meerdere muren wordt overal ter wereld beoefend in allerlei varianten.
Het wallball heeft beoefenaren in inmiddels meer dan 30 landen waaronder Verenigde Staten, Canada, Argentinië, Mexico, Ierland, Spanje en Italië.
Tijdens de internationale toernooien en ontmoetingen maakt wallball standaard deel uit van het programma.
De KNKB zet vooral in op wallball indoor als seizoen verlenging, het aantrekken van nieuwe beoefenaren en als voorbereiding van wedstrijdkaatsers op het Friese spel in het zomerseizoen.
Er worden trainingen, competities en toernooien georganiseerd en arrangementen aangeboden.

Voor de toekomstige internationale toernooien zal de inmiddels ingevoerde selectiegroep mogelijk een hoger niveau kunnen halen, als het wallball zich als spelsoort door ontwikkelt qua niveau en aantal deelnemers.

Wallball organisaties
In Europa wordt wallball in een 8-tal landen in georganiseerd verband beoefend: België, Frankrijk, Engeland, Wales, Ierland, Italië en Spanje hebben net als Nederland het wallball omarmd als 2e kaatstak. Wallball wordt gespeeld binnen alle internationale kaatsorganisaties: de CIJB waarbij de KNKB is aangesloten, de Baskische koepelorganisatie en de WHC, waarin de Angelsaksische landen zijn verenigd. Ook de Engelse Fives-organisaties zijn regelmatig op internationale toernooien present. Begin 2012 is de overkoepelende World Wallball Association (WWBA) opgericht met als doel wallball op de wedstrijdagenda te krijgen bij de Olympische Spelen.

Accommodaties
In Nederland kun je wekelijks spelen bij een aantal clubs (o.a. Jirnsum, Berltsum, Kimswerd en Grou). Vaak in de vorm van 'inloop-uren', maar er worden ook regelmatig toernooien georganiseerd. Wallball wordt zowel indoor als outdoor gespeeld. De meeste outdoor banen zijn vrij toegankelijk om te trainen en te spelen.
Er zijn indoorbanen in o.a. Franeker, Tzummarum, Jirnsum, Kimswerd, Berltsum, Minnertsga, Easterein, Sibrandabuorren, Grou, Sportstad Heerenveen, Menaldum, Dokkum en Harlingen.
In de laatste drie jaar zijn er ook steeds meer outdoorbanen bijgekomen. In Jirnsum, Marssum, Berltsum, Wijtgaard, Sexbierum, St. Annaparochie en Bitgum zijn deze vrij toegankelijk om te trainen en te spelen.
Outdoorbanen in ontwikkeling zijn: Kimswerd, Reduzum, Grou en Arum.

Werkgroep Wallball
De KNKB heeft een werkgroep wallball, die zorgdraagt voor de organisatie van wallballtrainingen, -wedstrijden, -competities en introductielessen.
In januari (voorheen in november) wordt jaarlijks de Dutch Open georganiseerd in de Trije te Franeker door deze werkgroep. Dit is een internationaal toernooi voor deelnemers (dames en heren) uit Amerika en Europa.
Heb je vragen over hoe je zelf een wallballtoernooi kunt organiseren, hoe een kaatsmuur gebouwd kan worden of andere vragen?

Stuur een mail naar de werkgroep of neem contact op met één van de werkgroepleden.

Tiedema - logo nieuw2

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers