contact zoeken wedstrijden

Wallball

Meteen door naar:
Wallball-wedstrijdagenda
Spelregels
Promotiefilmpje wallball 

Wallball
Het wallball is een spel, gelijkend op squash, dat één tegen één of twee tegen twee gespeeld wordt. Er wordt met de blote hand of met handschoentjes gespeeld met een rubberen bal op een veld van ruim 10 meter bij 6 meter en een muurhoogte van bijna 5 meter. Het is een snel en attractief spel, dat op alle niveaus gespeeld kan worden.

Wallball in Nederland
In Nederland wordt het wallball sinds 2005 steeds vaker beoefend. Eerst vooral in de winter, als voorbereiding op het Friese spel in de zomer. Sinds 2017 is er ook een dorpencompetitie. Kaatsers zien het als een welkome aanvulling en ondersteuning van het Friese kaatsen. Anderen spelen graag een partijtje, omdat het een attractief, snel, gezellig en gezond spel is, dat geen instapbarrières kent. De regels zijn eenvoudig te leren en er is niet meer nodig dan een bal, tegenstander en een vlakke muur.

 

LBT-211024-JEUGD EK-1366

Wallball internationaal
Kaatsen met behulp van één of meerdere muren wordt overal ter wereld beoefend in allerlei varianten.
Het wallball heeft beoefenaren in inmiddels meer dan 30 landen waaronder Verenigde Staten, Canada, Argentinië, Mexico, Ierland, Spanje en Italië. Tijdens de internationale toernooien en ontmoetingen maakt wallball standaard deel uit van het programma.

De KNKB zet vooral in op wallball indoor als seizoensverlenging, het aantrekken van nieuwe beoefenaren en als voorbereiding van wedstrijdkaatsers op het Friese spel in het zomerseizoen. Er worden trainingen, competities en toernooien georganiseerd en arrangementen aangeboden.

Voor de toekomstige internationale toernooien zal de inmiddels ingevoerde selectiegroep mogelijk een hoger niveau kunnen halen, als het wallball zich als spelsoort doorontwikkelt qua niveau en aantal deelnemers.

Wallball organisaties
In Europa wordt wallball in een 8-tal landen in georganiseerd verband beoefend: België, Frankrijk, Engeland, Wales, Ierland, Italië en Spanje hebben net als Nederland het wallball omarmd als 2e kaatstak. Wallball wordt gespeeld binnen alle internationale kaatsorganisaties: de CIJB waarbij de KNKB is aangesloten, de Baskische koepelorganisatie en de WHC, waarin de Angelsaksische landen zijn verenigd. Ook de Engelse Fives-organisaties zijn regelmatig op internationale toernooien present. Begin 2012 is de overkoepelende World Wallball Association (WWBA) opgericht met als doel wallball op de wedstrijdagenda te krijgen bij de Olympische Spelen.

Accommodaties
In Friesland zijn er de afgelopen jaren veel buitenmuren gerealiseerd door verschillende kaatsverenigingen. Hieronder een overzicht met plaatsen waar buitenmuren zijn.
Overzicht Wallball banen

Werkgroep Wallball
De KNKB heeft een werkgroep wallball, die zorgdraagt voor de organisatie van wallballtrainingen, -wedstrijden, -competities en introductielessen. Door deze werkgroep wordt er jaarlijks, in de Trije te Franeker, het Tiedema Dutch Open georganiseerd . Dit is een internationaal toernooi voor deelnemers (dames en heren) uit Amerika en Europa.

Heb je vragen over hoe je zelf een wallballtoernooi kunt organiseren, hoe een kaatsmuur gebouwd kan worden of andere vragen?

Stuur een mail naar de werkgroep of neem contact op met één van de werkgroepleden.

Sponsoring
Onze hoofdsponsor, FB Oranjewoud, richt ook haar pijlen op de toekomst en ziet in dat wallball potentie heeft. Niet alleen voor het noorden, maar zeker ook internationaal.
Door de ondersteuning van FB Oranjewoud kan de KNKB met een positieve blik naar de toekomst kijken en het wallball de nodige aandacht geven die het verdient.
 
Naast het feit dat onze hoofdsponsor deze spelsoort omarmt, zijn er steeds meer ondernemers die deze sport graag ondersteunen. Zo is Stedon te Leeuwarden sinds 2024 de (naam))sponsor van de wallball-evenementen en sinds 2019 heeft Fritom zich ook aan het wallball verbonden. Speedbooks is sponsor van TeamNL en ondersteunt daarmee ook het wallball, zodat TeamNL o.a. aan deze (internationale) toernooien kan meedoen.

Stedon logo

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers