contact zoeken wedstrijden

Lidmaatschappen

De KNKB kent vier type lidmaatschappen 

1: Speelgerechtigd
2: Niet Speelgerechtigd
3: Ondersteunend
4: Donateurs

 

1: Speelgerechtigde leden

Alle kaatsende leden ongeacht het speelniveau (leden-, regio-, en KNKB wedstrijden) die binnen de postcodeverdeling van de vereniging vallen.

Kosten per lid;
Senior 18.90 euro
Jeugd: 11.45 euro

2: Niet speelgerechtigde leden

Niet speelgerechtigde leden mogen volgens de postcodeverdeling geen afdelingswedstrijden kaatsen.

Is iemand ergens speelgerechtigd lid en elders niet speelgerechtigd lid? Dan wordt alleen het speelgerechtigde lidmaatschap in rekening gebracht. Is iemand ergens 2x niet speelgerechtigd lid, dan wordt het oudste lidmaatschap in rekening gebracht.

Kosten per lid:
Senior 18.90 euro
Jeugd: 11.45 euro

Voorbeeld niet speelgerechtigd lid:
Een kaatsster is verhuisd vanuit Heerenveen naar Balk.
Ze is lid bij beide verenigingen en wil graag afdelingswedstrijden kaatsen.
Speelster is speelgerechtigd voor Balk en niet speelgerechtigd voor Heerenveen. 
De kosten komen voor rekening van de vereniging in Balk. 

3: Ondersteunende leden

Ondersteunende leden spelen geen (leden) wedstrijden.
Ondersteunende leden kunnen zich niet opgeven voor wedstrijden.
Verder beschikken ze over alle bondsfaciliteiten zoals bijvoorbeeld de Keats!

Bijvoorbeeld:
Veldleggers, kantinevrijwilligers, bestuursleden en keurmeesters.
Deze vrijwilligers nemen niet meer deel aan ledenwedstrijden.

Jeugdleden kunnen niet ondersteunend lid zijn.

Kosten: € 13.00 euro.

4: Donateurs

Dit zijn personen die de vereniging een warm hart toedragen, af en toe komen kijken maar niet actief ingezet worden voor en door de vereniging. Ze ondersteunen de vereniging alleen financieel.

Geen bondsfaciliteiten
Alleen voor seniorenleden
Worden opgegeven bij NOC*NSF.

Kosten; geen.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers