contact zoeken wedstrijden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan KNKB-activiteiten:

Gratis activiteiten:

Eventuele annulering (voor de sluiting van de inschrijvingstermijn) mogelijk via info@knkb.nl.
Als annulering na de sluiting van de inschrijvingstermijn en voor het houden van de activiteit plaatsvindt, is de organisatie van de activiteit het aanspreekpunt.

Betaalde activiteiten:

Automatische incasso:
Deelnemers machtigen de KNKB om middels automatische incasso de overeengekomen deelnemersbijdrage van zijn of haar rekening / van rekening van derden af te schrijven.

Annulering deelname:
Annulering is zonder kosten mogelijk tot de overeengekomen en voor inschrijving vermelde datum.
Bij annulering na de inschrijvingsdatum is de helft van de deelnemersbijdrage verschuldigd. Bij terugtrekken van een reeds gestarte activiteit is geen restitutie mogelijk.

Restitutie deelnemersbijdrage:
Teruggave van de deelnemersbijdrage of van een gedeelte van de deelnemersbijdrage is in een aantal gevallen mogelijk:
A. Door ingeval van ziekte, blessure of ongeval een schriftelijk verzoek vergezeld van een doktersverklaring te richten aan het bondsbureau van de KNKB.
B. Bij onvoorziene omstandigheden een schriftelijk verzoek in te dienen bij het bondsbureau van de KNKB. In dit geval beoordeelt de KNKB het verzoek op redelijkheid alvorens tot teruggave over te gaan.
C. Als het verzoek tot restitutie is ingediend gedurende de looptijd van de activiteit of een maand nadien.

Ingeval van restitutie wordt een vastgesteld bedrag aan administratiekosten van € 10,- in rekening gebracht.
Adres KNKB:
Postbus 501
8800 AM Franeker


Deelname na inschrijvingstermijn:
Indien iemand zich na het verstrijken van de inschrijvingstermijn toch nog wil opgeven voor deelname aan een activiteit is dit alleen mogelijk, als de organisatie het toelaat qua ruimte en reglementering.
Hiervoor worden administratiekosten van € 10,- in rekening gebracht.

Verzekeringen:
Een deelnemer aan een KNKB-activiteit is gedurende de activiteit, waarvoor is ingeschreven, verzekerd.
Meer informatie is hier te vinden.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers