contact zoeken wedstrijden

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De KNKB heeft een privacyverklaring opgesteld, u vindt deze hier: Privacy Policy KNKB.

Ook kaatsverenigingen krijgen te maken met de AVG. Op deze pagina vindt u informatie over waar verenigingen zoal mee te maken krijgen en welke stappen genomen moeten/kunnen worden om te kunnen voldoen aan de AVG.

Voorbeelddocumenten:
Voorbeeld privacyverklaring - 1
Voorbeeld privacyverklaring - 2
Model toestemmingsverklaring
Model geheimhoudingsverklaring

Vragen en antwoorden:
Vragen en antwoorden voor sportvereningen, opgesteld door DAS
Aanvullende vragen en antwoorden, opgesteld door DAS
Vragen en antwoorden specifiek over foto's en video's
Verzameldocument KNKB

AVG in vogelvlucht

De volgende afbeelding geeft goed in het kort weer wat er komt kijken bij de AVG. U kunt de afbeelding groter in beeld krijgen door op de afbeelding te klikken.
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming - In Vogelvlucht
logo
Algemene Verordening Gegevensbescherming - Logo Autoriteit Persoonsgegevens

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers