contact zoeken wedstrijden

BERLIKUM

Berltsum

Verenigingsnummer 1011
Verenigingskleur blauw-wit
Opgericht in 1994
Ledentotaal 317
Website www.kvberlikum.nl
Federatie Federatie Menaldumadeel

Lid jeugdcommissie vereniging

W. Rondon
De Keats 19
9041 EX  BERLTSUM
0518 - 46 14 97

Lid jeugdcommissie vereniging

H. Siegersma
Nijebuorren 1
9041 CM  BERLTSUM
0518 - 46 13 33
06 - 313 989 92
harmke-siegersma@hotmail.com

Voorzitter verenigingsbestuur

J. Eijzenga
Prommehôf 3
9041 GH  BERLTSUM
0518 - 46 16 38
06 - 225 757 69
info@eijzenga.nl

Secretaris verenigingsbestuur

H. Terpstra
Hofsleane 95
9041 AN  BERLTSUM
0518 - 46 07 35
06 - 253 906 30
hendrikterpstra@hotmail.com

Penningmeester verenigingsbestuur

J. Siegersma
Singel 24
9041 CA  BERLTSUM
0518 - 46 13 33
jelmer_siegersma@hotmail.com

Wedstrijdsecretaris verenigingsbestuur

E. Bouwma
Buorren 63
9041 AX  BERLTSUM
0518 - 46 23 66
e.bouwma7@chello.nl

Lid verenigingsbestuur

D. Dijkstra
J van Tuinenstrjitte 7
9041 CK  BERLTSUM
0518 - 46 22 84

Lid verenigingsbestuur

D.P. Westra
Ds v Eijck v Heslingastr 34
9041 EH  BERLTSUM
0518 - 46 18 97

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers