contact zoeken wedstrijden

KV SLA RAAK

Ingelum

Verenigingsnummer 1034
Verenigingskleur zwart-wit
Opgericht in 1899
Ledentotaal 74
Federatie Federatie Menaldumadeel
Locatie Kaart

Lid Jeugdcommissie vereniging

H. Osinga
058 - 253 12 70
herman.wietske@planet.nl

Lid Jeugdcommissie vereniging

L. Ynema
058 - 253 15 61
l.ijnema@kpnplanet.nl

Lid Jeugdcommissie vereniging

G. Haisma - vd Wal
058 - 844 18 36
gelbrig_vdwal@hotmail.com

Lid Jeugdcommissie vereniging

J.M. Postma
058 - 253 22 34
harryenantpostma@hetnet.nl

Voorzitter verenigingsbestuur

J. Postma
06 - 196 247 09
jisse1964@gmail.com

Secretaris verenigingsbestuur

E. Posthumus
058 - 253 15 78
06 - 452 475 31
slaraak@hotmail.com

Penningmeester verenigingsbestuur

T. Posthumus-Wouters
058 - 253 17 55
posthumust@hetnet.nl

Lid verenigingsbestuur

A.H. Hoogterp
058 - 253 12 23
andries.hoogterp@planet.nl

Lid verenigingsbestuur

T Zwalua
0582531845
klaashoogland@kpnplanet.nl

Lid verenigingsbestuur

M Haisma
gelbrig vdwal@hotmail.com

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers