contact zoeken wedstrijden

SLA RAAK

Ingelum

Verenigingsnummer 1034
Verenigingskleur zwart-wit
Opgericht in 1899
Ledentotaal 88
Website www.kvslaraak.nl
Federatie Federatie Menaldumadeel

Voorzitter verenigingsbestuur

J. Postma
Nijlansdyk 2
9038 TR  INGELUM
06 - 196 247 09
jisse1964@gmail.com

Secretaris verenigingsbestuur

E. Posthumus
Da Gronemanstrjitte 1
9038 TK  INGELUM
058 - 253 15 78
06 - 452 475 31
slaraak@hotmail.com

Penningmeester verenigingsbestuur

T. Posthumus-Wouters
Da Gronemanstrjitte 2
9038 TK  INGELUM
058 - 253 17 55
tjitskeposthumus@gmail.com

Wedstrijdsecretaris verenigingsbestuur

J. Grond
Ingelumerdijk 2
9036 VT  MENAAM
058 - 213 17 89
jurjenenjohanna@hetnet.nl

Lid verenigingsbestuur

J. v.d. Plaats
Da Gronemanstrjitte 9
9038 TK  INGELUM
058 - 253 17 01
j.plaats5@chello.nl

Lid verenigingsbestuur

A.H. Hoogterp
Dyksterhuzen 3
9045 TT  BITGUMMOLE
058 - 253 12 23
andries.hoogterp@planet.nl

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers