contact zoeken wedstrijden

SJIRK DE WAL

Dronryp

Verenigingsnummer 1030
Verenigingskleur oranje-groen-oranje
Opgericht in 1893
Ledentotaal 232
Website www.sjirkdewal.nl
Federatie Federatie Menaldumadeel
Locatie Kaart

Consul vereniging

S. Riewald
06 - 515 679 07
riewald45@zonnet.nl

Vice voorzitter

T. Spinder
0517 - 23 30 20
taeke.spinder@hetnet.nl

Voorzitter verenigingsbestuur

L. Pen
0517 - 23 20 66
06 - 142 269 44
penbokma@hotmail.com

Secretaris verenigingsbestuur

J. Sijbesma
0517 - 23 27 83
j.sybesma@upcmail.nl

Penningmeester verenigingsbestuur

A.H. Rienks
0517 - 23 20 07
rienksbosma@outlook.com

Wedstrijdsecretaris verenigingsbestuur

J. Sijbesma
0517 - 23 27 83
j.sybesma@upcmail.nl

Lid verenigingsbestuur

W. Baarda
06 - 220 020 61
wierdbaarda@hotmail.com

Lid verenigingsbestuur

S. Blanksma
06 - 504 362 24
sybren.blanksma@hotmail.com

Lid verenigingsbestuur

B. Buwalda
06 - 272 538 39
baukebuwalda@hotmail.com

Lid verenigingsbestuur

L. Hofman
0517 - 23 16 91
06 - 153 732 32
lipkjehofman@gmail.com

Lid verenigingsbestuur

S. Groothoff
0517 - 23 21 90
s.groothoff@chello.nl

Lid verenigingsbestuur

G. Elsinga
06 - 519 496 94
gjaltelsinga@hotmail.com

Lid verenigingsbestuur

A. Winkel
0518 - 43 22 85
06 - 293 361 86
anke_winkel@hotmail.com

Lid verenigingsbestuur

M. Faas
0517 - 23 15 77
meine.faas@online.nl

Contactpersoon jeugdcommissie

G. de Vries
0517 - 23 35 65
06 - 145 103 01
g.r.devries@live.nl

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers