contact zoeken wedstrijden

OEFENING KWEEKT KUNST

Bitgum

Verenigingsnummer 1010
Verenigingskleur rood-wit
Opgericht in 1895
Ledentotaal 447
Website www.okkbeetgum.nl
Federatie Federatie Menaldumadeel

Vice voorzitter

H. Dijkstra
Berltsumerdyk 18
9044 MA  BITGUM
058 - 253 21 45
hendrikdijkstra1970@chello.nl

Voorzitter verenigingsbestuur

L. Siderius
Schwartzenbergstrjitte 18
9044 NB  BITGUM
058 - 844 05 88
gerben.lia@hotmail.com

Secretaris verenigingsbestuur

W. de Vries
De Kline 16
9044 NT  BITGUM
06 - 222 478 86
wendywinke@gmail.com

Penningmeester verenigingsbestuur

Y. Boterhoek
De Kamp 12
9044 NN  BITGUM
06 - 462 423 24
y.boterhoek@hotmail.com

Wedstrijdsecretaris verenigingsbestuur

W. Postma
Frânskeleane 19
9044 NG  BITGUM
06 - 164 375 25
willemjanpostma@hotmail.nl

Lid verenigingsbestuur

K. Zittema
Westerwirdsleane 8
9044 NL  BITGUM
06 - 126 004 11
kzittema@hetnet.nl

Lid verenigingsbestuur

J.W. Dijkstra
De Kline 14
9044 NT  BITGUM
06 - 521 849 14
jacobwdijkstra@hotmail.com

Lid verenigingsbestuur

S. Wierstra
Sikkemabuorren 6
9045 PS  BITGUMMOLE
058 - 253 12 53
06 - 126 163 53
s.wierstra@upcmail.nl

Lid verenigingsbestuur

A. Sterk
Meseame 11
9041 EV  BERLTSUM
0518 - 84 19 23
06 - 571 473 10
asterk@cs.com

Lid verenigingsbestuur

A. Tromp
Terhornestrjitte 26
9045 PX  BITGUMMOLE
06 - 547 144 60
agetromp@gmail.com

Lid verenigingsbestuur

A. Draisma
Hoarslânsdyk 2
9044 MB  BITGUM
06 - 144 250 29
a.draisma@upcmail.nl

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers