contact zoeken wedstrijden

Innovatie

Samen voor een Boppeslach, nu en in de toekomst!

Jelmar Helmhout (domein: media en communicatie)

Vanuit een gezamenlijke trots en gedreven passie voor de kaatssport steken we de komende tijd  positieve energie in de innovatie en toekomst van onze sport. Want het is nodig om samen de schouders eronder te zetten. Signalen van betrokken kaatsers, leden en verenigingen en de noodzaak die binnen het KNKB bestuur wordt ervaren om zorgvuldig om te gaan met de toekomst van de kaatssport, zetten we om in actie.
 
We gaan niet over één nacht ijs, maar gaan zorgvuldig en zeker samen aan de slag. In 2022 zijn we  gestart met een zestal sessies rond het thema ‘veranderen’.  Met externe ondersteuning zijn er verschillende analyses gemaakt en is er kritisch gekeken naar mogelijke aandachtspunten binnen de kaatssport. Onze sport heeft een rijke historie en een gouden toekomst, als we samen het juiste pad naar de toekomst bewandelen. Een pad waarop traditie en toekomst samen komen. En waarbij verandering de sleutel tot succes is.  
 
Begin december is een breed platform met betrokken mensen van binnen en buiten de kaatssport bij elkaar gekomen. Met hulp van procesbegeleider Jan Bles is gesproken over het gewenste open veranderingsproces. Daarom gaan we de komende periode aan de slag met een open innovatieproces om de kaatssport ‘toekomstbestendig’ te maken. Voor een aantrekkelijke sport middenin de Mienskip. Voor jong en oud, topsporter en recreant.
 
Het innovatieproces is een unieke vorm om op een creatieve en open manier de sport verder te helpen en de sport aantrekkelijk te houden voor sporter en publiek. We hebben zes domeinen benoemd waarmee we aan de slag gaan, te weten: wedstrijdagenda/competitievorm, het kaatsspel, materiaal, media en communicatie, opleiding/training en bestuur en organisatie. Verschillende groepen gaan met deze thema’s aan de slag.
 
Door middel van nieuwe ontwikkelingen en experimenten gaat het platform uiteenlopende onderwerpen toetsen in de praktijk. Om samen te ontwikkelen. Op een positieve en open manier. Dat geldt ook voor de communicatie over het innovatieproces: transparant en open. Kritisch als het moet, positief als het kan. We hebben een gezamenlijk doel en belang: samen voor een Boppeslach, nu en in de toekomst.

Op de algemene ledenvergadering zijn de verenigingsbestuurders geïnformeerd door Jan Bles. Klik hier voor de presentatie. Zodra er berichten/pagina's per domein beschikbaar komen worden de submenu's zichtbaar. 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers