contact zoeken wedstrijden

Leren van het experimenteren

Afgelopen week is de stekker uit het experiment getrokken waarbij drie in plaats van vier winstpunten tot een eerst leiden. Binnen de junioren-categorie, waar dit experiment voor de tweede maal zou plaatsvinden, blijkt voor de uitvoering hiervan op dit moment te weinig draagvlak.

Betrokkenen binnen de kaatsbond en het innovatietraject ‘Keatsbloed Tsjoch Op’ betreuren dat, maar trekken hier ook lering uit. Zij houden zichzelf dan ook een spiegel voor. Duidelijk is geworden dat de kaatsers en kaatsters onvoldoende deelgenoot zijn gemaakt van het experiment. Dat had anders gemoeten.

Het idee achter het innovatietraject is om middels experimenten potentiele vernieuwingen binnen het kaatsen uit te proberen. Eén daarvan is te kijken hoe de relatief grote tijdsinvestering die kaatswedstrijden vragen van deelnemers, begeleiders en organiserende verenigingen, te verlagen.

Doel was en is om te experimenteren met aanpassingen in de puntentelling om te kijken wat dat kan bijdragen aan het verkorten van de tijdsduur. Bijkomend idee: experimenteren of de opslag ook anders, wellicht minder risicovol, wordt benaderd met een winstpunt minder te verkaatsen per eerst.

De ervaringen van afgelopen week, maken dat het experimenteren vanuit het innovatietraject niet van de baan is, maar wel dat er opnieuw goed gekeken en gesproken wordt hoe dit voor iedereen inpasbaar te maken. Dat geldt dus ook voor of, en op welke wijze, dit experiment later dit seizoen in de categorieën schooljongens en schoolmeisjes wordt uitgerold.

De komende tijd wordt eerst gekeken hoe de voortzetting voor nu het beste vorm kan krijgen. Daarover wordt een ieder, en zeker de betrokken kaatsers en kaatsters, binnenkort nader geïnformeerd.  

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers