contact zoeken wedstrijden

Innovatietraject Tsjoch Op

Op 3 maart j.l. is de innovatiegroep “Tsjoch Op” weer bijeen geweest. Tijdens de komende ALV zullen we de stand van zaken van het traject delen. In het overleg heeft Jan Bles aangegeven zijn rol als procesbegeleider te beëindigen. De reden hiervoor is tweeledig.

Jan Bles 2

Jan gaf dit als volgt aan. “Ik wilde vorig jaar aan de slag met innovaties in het kaatsen via experimenten. Deze moesten beter zijn voor de kaatser en publiek. Binnen één jaar wilde ik hier voor mijzelf resultaten in zien. Ik heb gemerkt dat resultaten met experimenten meer tijd kosten dan dat ik gehoopt had. Ook hebben we in de innovatiegroep geconstateerd dat de acties die we nu willen uitvoeren meer gericht zijn op optimaliseren van bestaande processen, in plaats van innoveren. Wellicht is dat op dit moment wel de juiste weg. Tegelijkertijd is dit iets wat op het terrein ligt van de KNKB en niet op de weg van de procesbegeleider. Dat is de reden dat ik stop”. 
 
Als innovatiegroep hebben wij begrip voor Jan zijn standpunt en hebben hem bedankt voor de begeleiding tijdens de bijeenkomsten. Wij zijn op de goede weg met een trainings- en opleidingsplan, de wedstrijd agenda, wedstrijdvormen, het terrein van communicatie en met de ontwikkeling van de kaatshandschoen. Ondanks dat Jan gestopt is als procesbegeleider gaat de gemotiveerde groep door met optimaliseren en innoveren.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers