contact zoeken wedstrijden

Update regio-coaching

In het kader van een stuk innovatie in de kaatssport zijn er een aantal werkgroepen actief dit jaar.
De werkgroep innovatie trainen en opleiden doet dit jaar een experiment met een regio-coach voor de regio Midden Friesland.

Jan de Groot is de regio-coach en hij gaat samen met de werkgroep de 26 verenigingen dit jaar ondersteunen op het gebied van training en opleiden.
 
De werkgroep heeft met alle 26 verenigingen persoonlijk contact gehad en ze doen allemaal mee aan het experiment regio-coaching.
Op 2 april is er een startbijeenkomst geweest in Grou voor de 26 verenigingen en dit was een inspirerende startavond gaven de aanwezige verenigingen aan.

 
Update
 
Na de startbijeenkomst van 2 april zijn de volgende acties in werking gezet:
 
Er is nu één contactpersoon per vereniging en die zitten allemaal in 1 groepsapp voor snelle communicatie met de regio-coach over en weer.
 
De regio-coach maakt een 0-meting m.b.t de trainingen/trainers die er dit jaar zijn in de regio Midden Friesland.
 
We gaan op vrijdag 17 mei een avond houden voor alle trainers van de regio Midden Friesland. De avond bestaat uit praktijk en theorie en wordt gehouden in Mantgum van 19.00-21.30 uur.
 
Op 18 juni is er een inspiratie avond voor de 26 verenigingen van Midden Friesland.
 
We gaan van alle trainers die de afgelopen 8 jaar een cursus gedaan hebben in kaart brengen wat ze doen en of ze nog beschikbaar zijn om evt een vereniging te trainen.
 
Op 22 oktober is er een evaluatie/inspiratie avond in Grou.
 
De werkgroep bestaat uit Bouwe de Boer, Luutske Dotinga, Reindert Oosterbaan en Jan de Groot.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers