contact zoeken wedstrijden

Federatie Barradeel e.o.

Federatiebestuur voorzitter

T.S. Draijer
De Buffer 5
8851 GR  TZUMMARUM
0518 - 48 17 36
06 - 225 017 17
t.draijer@harlingen.nl

Federatiebestuur secretaris

A. Iedema
Burg Kuperusstraat 8
9076 HE  SINT ANNAPAROCHIE
0518 - 45 24 84
andre.iedema@gmail.com

Federatiebestuur penningmeester

J.R. Faber
Hermanawei 60
9047 JD  MINNERTSGA
0518 - 47 15 39

Federatiebestuur wedstrijdsecretaris

A. Iedema
Burg Kuperusstraat 8
9076 HE  SINT ANNAPAROCHIE
0518 - 45 24 84
andre.iedema@gmail.com

Verenigingen

Naam Plaats
DE KEATSBAL Oosterbierum
DE KEATSEBAL Wijnaldum
DE TWA DOARPEN/DIOS Sexbierum-Pietersbierum
EENDRACHT Harlingen
HET NOORDEN St. Jacobiparochie
MINNERTSGA Minnertsga
ST.ANNE/DRIE SPUL IS UT St. Annaparochie
VVV TZUMMARUM Tzummarum

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers