contact zoeken wedstrijden

DE TWA DOARPEN/DIOS

Sexbierum-Pietersbierum

Verenigingsnummer 1098
Verenigingskleur paars-wit
Opgericht in 1905
Ledentotaal 136
Website www.detwadoarpendios.nl
Federatie Federatie Barradeel e.o.

Consul vereniging

L. Brandsma
Stasjonswei 16
8855 HV  SEXBIERUM
0517 - 59 18 82
06 - 224 073 98
hannibal02@live.nl

Voorzitter verenigingsbestuur

A. Post
De Tsjerke-ekers 2
8855 GA  SEXBIERUM
0517 - 59 15 49
06 - 109 481 91
postalexander72@gmail.com

Voorzitter verenigingsbestuur

D. Seerden
Pastorybuorren 25
8855 HS  SEXBIERUM
0517 - 59 11 84
06 - 154 677 17
desybell@hetnet.nl

Secretaris verenigingsbestuur

P. Bos
Juckemaleane 5
8855 XE  SEXBIERUM
0517 - 41 44 91
06 - 241 822 62
audreypost01@gmail.com

Penningmeester verenigingsbestuur

M. Anema
Monnikeweg 1
8822 VA  ARUM
06 - 313 592 24
penningmeester@detwadoarpendios.nl

Penningmeester verenigingsbestuur

R. Tolsma
Alde Borren 1
8855 HP  SEXBIERUM
06 - 219 492 23
penningmeester@detwadoarpendios.nl

Lid verenigingsbestuur

F. Ennema
Van Haersoltestrjitte 17
8855 CS  SEXBIERUM
0517 - 59 16 06
ennema@home.nl

Lid verenigingsbestuur

E. de Vries
Van Hottingawei 8
8856 BX  PIETERSBIERUM
0517 - 59 19 32

Lid verenigingsbestuur

J.D. Weewer
Adelenstrjitte 10
8855 CC  SEXBIERUM
0517 - 59 11 36
jd.weewer@ziggo.nl

Lid verenigingsbestuur

E. Jellema
Frjentsjerterein 15
8855 HT  SEXBIERUM
0517 - 59 18 35

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers