contact zoeken wedstrijden

DE KEATSEBAL

Wijnaldum

Verenigingsnummer 1122
Verenigingskleur rood-blauw
Opgericht in 1897
Ledentotaal 81
Website www.keatsebalwinaam.nl
Federatie Federatie Barradeel e.o.

Lid jeugdcommissie vereniging

S. Louwsma
Buorren 7
8857 BL  WIJNALDUM

Voorzitter verenigingsbestuur

J.D. Hiemstra
Sint Jorisstrjitte 24
8854 AL  OOSTERBIERUM
06 - 301 510 88
jaapdriesh@gmail.com

Secretaris verenigingsbestuur

H.J. de Jong
Foarryp 12
8857 RE  WIJNALDUM
0517 - 59 11 15
keatsebalwinaam@hotmail.com

Penningmeester verenigingsbestuur

J. Peeringa
Jelle van Dijkstrjitte 6
8857 BV  WIJNALDUM
0517 - 59 25 49
jmpeeringa@gmail.com

Wedstrijdsecretaris verenigingsbestuur

H.J. de Jong
Foarryp 12
8857 RE  WIJNALDUM
0517 - 59 11 15
keatsebalwinaam@hotmail.com

Lid verenigingsbestuur

O. Kingma
Buorren 36
8857 BM  WIJNALDUM
0517 - 59 18 40

Lid verenigingsbestuur

S. Hooghiemster
S van der Ploegstrjitte 8
8857 BE  WIJNALDUM
0517 - 59 18 88

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers