contact zoeken wedstrijden

VVV TZUMMARUM

Tzummarum

Verenigingsnummer 1110
Verenigingskleur groen-oranje
Opgericht in 1879
Ledentotaal 130
Website www.vvv-tzummarum.nl
Federatie Federatie Barradeel e.o.

Vice voorzitter

S. v.d. Zwaag
Westerbuorren 6
8851 GK  TZUMMARUM
0518 - 48 17 08

Voorzitter verenigingsbestuur

L.E. Vogels
Camstrawei 22
8852 RJ  FIRDGUM
06 - 283 580 10
leovogels@hotmail.com

Secretaris verenigingsbestuur

J. Dijkstra
Roordamaleane 7
8851 GL  TZUMMARUM
info@vvv-tzummarum.nl

Penningmeester verenigingsbestuur

J. van den Berg
Swaerderwei 28
8851 EH  TZUMMARUM
06 - 141 107 01
berendjoke@hetnet.nl

Wedstrijdsecretaris verenigingsbestuur

G. Monsma
Cecilia Benninghastr 2
8851 GS  TZUMMARUM
0518 - 48 10 09
06 - 214 227 48
monsmag@kpnmail.nl

Lid verenigingsbestuur

P. Heeringa
Spoarstrjitte 5
8851 EZ  TZUMMARUM
0518 - 48 16 53
06-22456428
p.heeringa@home.nl

Lid verenigingsbestuur

A. de Vries
Skoalstrjitte 5
8851 GA  TZUMMARUM

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers