contact zoeken wedstrijden

'De moderne bestuurder' van start (audio)

Maandagavond 12 september is de aftrap gegeven voor de cursus 'De moderne bestuurder' in de Friesland Bank Kaatsacademie

KNKB TV in gesprek met Toon Gerbrands. Ruim 60 cursisten waren aanwezig op de eerste avond van de in totaal 8 avonden die gepresenteerd worden door de Friesland Bank Kaatsacademie. De avond werd geopend door voorzitter Sipke Saakstra en Anne Vlaskamp, lid van de Raad van Bestuur van Friesland Bank. Friesland Bank is betrokken bij de kaatssport en ziet ook het belang in van de vergroting van de kennis bij de bestuurders van nu en de toekomst. De gastspreker van deze avond was Toon Gerbrands, bekend als voormalige volleyballcoach en tegenwoordig werkzaam als directeur bij de voetbalclub AZ. Toon Gerbrands is gevraagd zijn visie neer te leggen over 'de bestuurder van de toekomst'. Toon Gerbrands begon zijn betoog met twee prikkelende stellingen aan de zaal voor te leggen over hoe de verenigingen en bonden er over 30 jaar uitzien. Vervolgens besprak hij de drie begrippen: Visie, Actie en Passie uitvoerig en met aansprekende en heldere voorbeelden. Ook de trends en tendenzen van de huidige spelers en maatschappelijke ontwikkelingen zijn doorgenomen. Het verhaal zette de cursisten aan het denken. Toon Gerbrands gaf aan dat hij vindt dat drie mensen de visie van een organisatie (dat kan zowel de bond als de vereniging zijn) bepalen en dat daarna alleen de keuzes worden gemaakt die passen in deze visie. Volgens Gerbrands moet een organisatie een keuze maken tussen topsport en breedtesport en daar vervolgens ook naar handelen. Dat dit een lastige keuze is werd ook wel duidelijk. Na de officiële afsluiting werd en nog volop nagepraat door alle deelnemers. Toon Gerbrands heeft afgesproken volgend jaar nog eens terug te komen om te toetsen hoe het met de visie in de kaatssport staat. Daar houden we hem aan... Klik hier voor de presentatie van Tjalling vd Berg. Klik hier voor de presentatie van Toon Gerbrands. De volgende bijeenkomst van de cursus 'De moderne bestuurder' is op maandag 3 oktober om 19.30 uur. Gastspreker Dennis van der Laan bespreekt het onderwerp: 'het managen van een professioneel team'. Aanmelden kan via het sturen van een e-mail naar Ymkje Broersma: Klik hier als u een andere browser gebruikt dan Microsoft Explorer

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers