contact zoeken wedstrijden

Trio Menno van Zwieten wint eerste editie ‘reizgjend circus’

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Een week later dan gepland maar op zondag 5 mei ging de heren hoofdklasse dan toch van start in Franeker met KV Jan Bogtstra als gastheer. In een grijs verleden omschreven als it reizgjend circus Rodenhuis. De feesttenten, merkes, de oaljekoeken en uiteraard it pilske lonken in de verte. Bekende gezichten op en naast het kaatsveld. De eerste kransen op deze vrije formatiepartij waren voor Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Tjisse Steenstra die in de finale Haye-Jan Nicolay, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar op de helft lieten staan. Johannes van der Veen, Hendrik-Jan van der Velde en Sjoerd de Jong werden derde.

Verdriet, vreugde en een zekere symboliek. Het kwam allemaal samen op it Sjûkelân. Verdriet was er voor Dylan Drent die wéér naar het ziekenhuis moest met naar verluidt een schouder uit de kom. Vreugde was er voor Sjoerd de Jong die na lang blessureleed en coronaperikelen zijn rentree maakte en heel aardig stond te kaatsen. Een derde prijs was voor hem en zijn maten weggelegd.

Achter op het bolwerk de beeltenis van Willem Westra. Langs het veld de rijen kleurige reclameborden, allemaal met hun eigen manier om een bedrijf of dienst onder de aandacht van het publiek te brengen. Allemaal anders maar wel allemaal met dezelfde intentie net zoals de kaatsers ook allemaal anders zijn maar met dezelfde intentie: het publiek vermaken en met de krans of in ieder geval een prijs naar huis gaan. Het perkduo Hessel Postma/Pieter-Jan Leijenaar waar de wille vanaf spatte. En in ieder geval twee kaatsers waar het trouwe kaatspubliek in de komende jaren óók veel wille aan zal beleven.

De kaatsdag begon met bewolking en twee partijen met een lengte waarin je normaal gesproken een voetbalwedstrijd kunt afwerken. Dreech keatsen en bûkelje. Maar naarmate de dag vorderde werd het weer steeds beter en ook aan het kaatsen kon het publiek toch wel enig plezier ontlenen. In de strijd om de preemje-as-neat knalden de perkspelers de bal 23 keer over de bovenlijn met Hessel Postma als topscorer: 10 stuks. Dan was er Menno van Zwieten die sterk stond op te slaan al was die mindere partij er ook. Dat was de finalepartij en die blijft dan toch het langst in het ûnthâld.

De latere winnaars hadden een mooi lot. Peter van Zuiden, Jelle Cnossen en Thomas van Zuiden (die Willem Heeringa verving) werden snel aan de kant gezet. Na het staande nummer konden Johannes van der Veen, Hendrik-Jan van der Velde en Sjoerd de Jong het in de halve finale ook niet bolwerken. In de finale tegen Haye-Jan Nicolay, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar werd het perk 17 keer gemist maar dat zal het publiek nauwelijks tot niet zijn opgevallen.
Bij de nieuwe formatie Van Zwieten-Van Popta-Steenstra spatte het kaatsplezier ervan af maar dat gold ook voor de heren Nicolay-Postma-Leijenaar die niet kansloos waren maar als het bij de tegenstanders nét wat beter loopt dan hebben die op de belangrijke standen de gelukjes mee. De zitbal van Menno van Zwieten op 4-3 en 6-4 zette de deur naar de overwinning open. Op 5-3 en 6-4 sloeg Tjisse Steenstra boven.

De premiewinnaars hadden geen kind aan Marten Bergsma, Jorn-Lars van Beem en Hendrik Kootstra. Bergsma zocht maar vond niets, Van Beem kon de bal ook maar niet goed raken en Kootstra kon het tij niet keren. Steven Koster, Gerben de Boer en Rick Minnesma wachtten op de tweede lijst met als inzet de plek in de finale. Vuurwerk vanuit beide perken. Evenwicht tot vier eersten gelijk waarna Nicolay en zijn maten de beslissende versnelling in huis hadden. Op 5-4 en 6-2 sloeg Hessel Postma de kaats voorbij met een finaleplek als beloning.

Johannes van der Veen, Hendrik-Jan van der Velde en Sjoerd de Jong kaatsten bijna anderhalf uur tegen Auke Boomsma, Tsjerk Elsinga en Jelmer Miedema. Veel fouten vanaf de stuit en de laatste viel op 5-4 en 6-4 met een misser van Auke Boomsma. In de tweede omloop waren Bauke Triemstra, Dylan Drent en Patrick Scheepstra de tegenstanders. Het noodlot had andermaal Dylan Drent in het vizier. Drent wilde een bal als het ware achter zich vandaan halen waarna zijn schouder opnieuw uit de kom ging. De partij werd uiteraard stilgelegd en uiteindelijk kwam Allard Hoekstra als vervanger in het veld. Het vuur was bij Bauke Triemstra c.s. al lang gedoofd. De buit bleef bij drie eersten. Het trio Van der Veen naar de halve finale waarin de latere winnaars hen een halt toeriepen.

Uitslag: 1. Menno van Zwieten (Heerenveen), Gabe Jan van Popta (Bolsward) en Tjisse Steenstra (Bitgummole) (koning); 2. Haye Jan Nicolay (Britsum), Hessel Postma (Winsum) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra); 3. Johannes van der Veen (Pietersbierum), Hendrik Jan van der Velde (Makkum) en Sjoerd de Jong Leeuwarden).
 
 
Cijfers Franeker:

Eerste omloop: 1. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Patrick Scheepstra – 2. Daniël Iseger (voor Gert-Anne van der Bos), Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 5-4 en 6-4; 3. Auke Boomsma, Tsjerk Elsinga en Jelmer Miedema – 4. Johannes van der Veen, Hendrik Jan v.d. Velde en Sjoerd de Jong 4-5 en 4-6; 5. Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra - 6. Steven Koster, Gerben de Boer en Rick Minnesma 1-5 en 4-6; 7. Marten Bergsma, Jorn Lars van Beem en Hendrik Kootstra - 8. Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Pieter Jan Leijenaar 1-5 en 6-6; 9. Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Tjisse Steenstra – 10. Peter van Zuiden, Jelle Cnossen en Thomas van Zuiden (voor Willem Heeringa) 5-1 en 6-0.

Tweede omloop: 1. Bauke Triemstra c.s. (Allard Hoekstra voor Dylan Drent) - 4. Johannes van der Veen c.s. 3-5 en 0-6; 6. Steven Koster c.s. - 8. Haye Jan Nicolay c.s. 5-4 en 6-2; 9. Menno van Zwieten c.s. staand nummer.

Halve finale: 9. Menno van Zwieten c.s. - 4. Johannes van der Veen c.s. 5-1 en 6-6; 8. Haye Jan Nicolay c.s. staand nummer.

Finale: 8. Haye Jan Nicolay c.s.  - 9. Menno van Zwieten c.s. 3-5 en 4-6.
 

Ontwerp zonder titel (14)

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers