contact zoeken wedstrijden

Bitgum, Pupillen Door elkaar loten del

Pupillenjongens: 1e prijs: Wessel Wijngaarden, Menaldum en Harmen Schuitmaker, Slappeterp 2e prijs: Rense Sijbesma, Dronrijp en Evert Auke Hiemstra, Menaldum 3e prijs: Corne Tuinenga, Berlikum en R. ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers