contact zoeken wedstrijden

Senioren Vrije formatie

2 september 2007 10:00
Reduzum
Categorie Heren 2e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging KF JAN REITSMA REDUZUM
Wedstrijdsecretaris W. Fopma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Jan Dirk de Groot (Buitenpost), Marten Hiemstra (Ried) en Ale Jan Anema (Reduzum) zijn Zondag 2 september winnaar geworden van de heren senioren partij in Reduzum. Op deze vrije formatie partij met 35 parturen op de lijst was de tweede prijs voor Yde Klaas Dijkstra (Makkum), Erik Haitsma (Wommels) en Pier Piersma (Leeuwarden). De derde prijs was voor Louwrents Reitsma (Menaldum), Jacob Klaas Haitsma (Wommels) en Gerrit Flisijn (Easterein). De twee vierde prijzen waren voor het partuur van Martijn Olijnsma (Hijum), Eppie Weidenaar( Buitenpost) en Rudolf Soepboer (Holwerd) en Manus v.d. Weert (Buitenpost), Gerrit Meijer (Hurdegarijp) en Dennis Wijnjeterp (Dongjum).

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers