contact zoeken wedstrijden

JAN REITSMA

Reduzum

Verenigingsnummer 1090
Verenigingskleur groen-wit
Opgericht in 1904
Ledentotaal 132
Federatie Federatie Mid Fryslân

Consul vereniging

W. Haarsma
Haedstrjitte 59
9008 SN  REDUZUM
0566 - 60 28 48

Voorzitter verenigingsbestuur

S. van der Leij
Douwe Sikke Bangmastr 63
9008 TK  REDUZUM
0566 - 60 24 68
s.leij@chello.nl

Secretaris verenigingsbestuur

J. van Eenenaam
D.S. Bangmastraat 48
9008 TN  REDUZUM
kvjanreitsma@gmail.com

Penningmeester verenigingsbestuur

A.J. Anema
Master Gorterstrjitte 7C
9008 TB  REDUZUM
0566 - 60 21 01

Wedstrijdsecretaris verenigingsbestuur

J. van Eenenaam
D.S. Bangmastraat 48
9008 TN  REDUZUM
kvjanreitsma@gmail.com

Contactpersoon jeugdcommissie

W. Fopma
Buorren 8
9008 SW  REDUZUM
06 - 151 154 21

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers