contact zoeken wedstrijden

Federatie Mid Fryslân

Federatiebestuur secretaris

D. van der Woud
Alle Jans Smedingstrjitte 17
9008 SE  REDUZUM
06 - 126 629 72

Lid Federatiebestuur

A. van Dijk - Visser
De Terp 1
9008 RD  REDUZUM
06 - 227 482 13

Lid Federatiebestuur

J. van Eenenaam
D.S. Bangmastraat 48
9008 TN  REDUZUM
j.eenenaam@chello.nl

Verenigingen

Naam Plaats
GOUTUM e.o. Goutum
HET OOSTEN Wergea
IRNSUM Jirnsum
IT WETTERLAN Grou
JAN REITSMA Reduzum
LKC SONNENBORGH Leeuwarden
ONDERLING GENOEGEN Huizum
US KEATSEN Akkrum
WEZ WIS Raerd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers