contact zoeken wedstrijden

Federatie Mid Fryslân

Federatiebestuur voorzitter

R.Y. Veldhuis
Slingerbochten 16
9012 DZ  RAERD
0566 - 60 11 20
r.veldhuis@thedroppit.com

Federatiebestuur secretaris

D. van der Woud
Alle Jans Smedingstrjitte 17
9008 SE  REDUZUM
06 - 126 629 72

Federatiebestuur penningmeester

S.G. de Groot
Slingerbochten 7
9012 DZ  RAERD
0566 - 60 26 86
hainja@gmail.com

Verenigingen

Naam Plaats
GOUTUM e.o. Goutum
HET OOSTEN Wergea
IRNSUM Jirnsum
IT WETTERLAN Grou
JAN REITSMA Reduzum
LKC SONNENBORGH Leeuwarden
ONDERLING GENOEGEN Huizum
US KEATSEN Akkrum
WEZ WIS Raerd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers