contact zoeken wedstrijden

Federatie Sneek e.o.

Federatiebestuur voorzitter

A. van Asperen
0515 - 52 17 42
06 - 524 278 25
arnold@van-asperen.com

Federatiebestuur secretaris

S. de Jong
0515 - 57 98 99
06 - 106 804 63
jensdejong@hetnet.nl

Federatiebestuur penningmeester

M. Baanstra
0515 - 42 02 22
06 - 205 973 75
chris_margriet@ziggo.nl

Federatiebestuur wedstrijdsecretaris

S. de Jong
0515 - 57 98 99
06 - 106 804 63
jensdejong@hetnet.nl

Lid Federatiebestuur

M. van der Goot
0515 - 42 02 55
0620251054
tryntsjeenmarco@zonnet.nl

Verenigingen

Naam Plaats
BOAZUM Boazum
CANNEGIETER Balk
DE BOPPESLACH Hommerts-Jutrijp
DE LEGE GEAEN Goenga
DE LYTSE STUIT Scharnegoutum
EASTEREIN Easterein
ITENS e.o. Itens
NIJE MOED IJlst
REAHUS-TURNS Reahus-Turns
SNEEK Sneek
YN 'E FLECHT Ysbrechtum
YN 'e LIJTE Folsgare

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers