contact zoeken wedstrijden

Federatie Sneek e.o.

Federatiebestuur voorzitter

A. van Asperen
Waltawei 25
8635 MZ  BOAZUM
0515 - 52 17 42
06 - 524 278 25
arnold@van-asperen.com

Federatiebestuur secretaris

S. de Jong
Vitusdijk 10
8615 LN  BLAUWHUIS
0515 - 57 98 99
06 - 106 804 63
jensdejong@hetnet.nl

Federatiebestuur wedstrijdsecretaris

S. de Jong
Vitusdijk 10
8615 LN  BLAUWHUIS
0515 - 57 98 99
06 - 106 804 63
jensdejong@hetnet.nl

Federatiebestuur contactpersoon

R. Bootsma
Ringdyk 4
8632 WK  TIRNS
0515 - 56 99 59
06 - 573 101 03
reinenwelmoed@tele2.nl

Verenigingen

Naam Plaats
BOAZUM Boazum
DE BOPPESLACH Hommerts-Jutrijp
DE LEGE GEAEN Goenga
DE LYTSE STUIT Scharnegoutum
EASTEREIN Easterein
ITENS e.o. Itens
NIJE MOED IJlst
REAHUS-TURNS Reahus-Turns
SNEEK Sneek
YN 'E FLECHT Ysbrechtum
YN 'e LIJTE Folsgare

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers