contact zoeken wedstrijden

Federatie Sneek e.o.

Federatiebestuur voorzitter

P. Hofstee
0515 - 33 13 88
06 - 220 281 47
pieter@heitelan.nl

Federatiebestuur secretaris

D Hofstede
06-12942870
federatiesneekeo@gmail.com

Federatiebestuur penningmeester

J. Breeuwma Breeuwsma
06-29522453
jelle.breeuwsma@delta.nl

Lid Federatiebestuur

M. van der Goot
0515-420255
06-20251054
tryntsjeenmarco@gmail.com

Verenigingen

Naam Plaats
KF DE BOPPESLACH HOMMERTS
KF DE LEGE GEAEN Goënga
KF EASTEREIN Easterein
KF ITENS e.o. ITENS
KF YN 'E LIJTE Folsgare
KV BOAZUM Boazum
KV CANNEGIETER Balk
KV DE LYTSE STUIT Scharnegoutum
KV REAHUS-TURNS Tirns
KV SNEEK Sneek
KV YN 'E FLECHT YSBRECHTUM
NIJE MOED IJlst

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers