contact zoeken wedstrijden

REAHUS-TURNS

Reahus-Turns

Verenigingsnummer 1092
Verenigingskleur rood-zwart
Opgericht in 1980
Ledentotaal 152
Website www.kfreahus-turns.nl
Federatie Federatie Sneek e.o.

Lid jeugdcommissie vereniging

R. Bootsma
Ringdyk 4
8632 WK  TIRNS
0515 - 56 99 59
06 - 573 101 03
reinenwelmoed@tele2.nl

Lid jeugdcommissie vereniging

G. Altenburg-Bakker
Doniadijk 4
8737 JK  HIDAARD
0515 - 33 28 66

Lid jeugdcommissie vereniging

K. Tamminga
Pollewei 2
8632 WE  TIRNS
0515 - 56 88 86
k.tamminga@hetnet.nl

Voorzitter verenigingsbestuur

S. Altenburg
De Ljits 7
8734 HL  EASTEREIN
06 - 123 439 29

Secretaris verenigingsbestuur

W. Terwisscha van Scheltinga
Sanleansterdyk 30
8736 JB  REAHUS
0515 - 85 10 88
wiebetvs@hotmail.com

Penningmeester verenigingsbestuur

K. Brandsma
Sânleansterdyk 12
8736 JB  REAHUS
0515 - 33 25 61

Wedstrijdsecretaris verenigingsbestuur

W. Terwisscha van Scheltinga
Sanleansterdyk 30
8736 JB  REAHUS
0515 - 85 10 88
wiebetvs@hotmail.com

Lid verenigingsbestuur

S. Poelsma
Puoldyk 66
9035 VC  DRONRYP

Lid verenigingsbestuur

C. Popma
Sânleansterdyk 36
8736 JB  REAHUS
0515 - 33 14 97

Lid verenigingsbestuur

T. Andringa
Slypsterwei 9
8736 JD  REAHUS
0515 - 33 25 57

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers