contact zoeken wedstrijden

EASTEREIN

Easterein

Verenigingsnummer 1081
Verenigingskleur groen-wit
Opgericht in 1904
Ledentotaal 210
Website www.kfeasterein.nl
Federatie Federatie Sneek e.o.
Locatie Kaart

Vice voorzitter

M. Dijkstra-van der Meulen
06 - 487 158 08
mattiedijkstra@hotmail.com

Consul vereniging

A.J. Stegenga
0515 - 33 13 58
abejanenliesbeth@home.nl

Voorzitter verenigingsbestuur

D.Y. Sjaarda
06-11671708
foarsitter@kfeasterein.nl

Secretaris verenigingsbestuur

H. Minks
06 - 254 356 71
hester.minks@gmail.com

Penningmeester verenigingsbestuur

I. de Boer
06 - 519 716 07

Wedstrijdsecretaris verenigingsbestuur

R. Jelsma
06 - 227 096 73
opjefte@kfeasterein.nl

Lid verenigingsbestuur

D. Kooistra-Viëtor
0515 - 33 15 60
hans.kooistra@hetnet.nl

Lid verenigingsbestuur

C. Hoekstra
06 - 127 407 83
christianhoekstra@live.nl

Lid verenigingsbestuur

S. Schilstra
06 - 129 063 73

Contactpersoon jeugdcommissie

C. Hoekstra
06 - 510 665 14
chriz_hoekstra@hotmail.com

Lid verenigingsbestuur

B. Dijkstra
0515 - 33 16 00
06 - 440 570 88
bauke_dijkstra@hotmail.com

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers