Federatie Franekeradeel - KNKB
contact zoeken wedstrijden

Federatie Franekeradeel

Federatiebestuur voorzitter

A.K. Nauta
Fonteinstraat 30
8872 NJ  MIDLUM
0517 - 41 38 14
06 - 362 096 58
arjen.k.nauta@ziggo.nl

Federatiebestuur secretaris

A.K. Nauta
Fonteinstraat 30
8872 NJ  MIDLUM
0517 - 41 38 14
06 - 362 096 58
arjen.k.nauta@ziggo.nl

Federatiebestuur penningmeester

H. Heeres
Lageweg 6
8811 HS  RIED
0517 - 26 92 44
06 - 457 605 67
h.heeres@ziggo.nl

Federatiebestuur wedstrijdsecretaris

G. Gall
Kerkbuurt 29
8805 TH  HITZUM
0517 - 23 56 41
06 - 114 715 26
gerardgall8@gmail.com

Lid Federatiebestuur

E. van Wier
Meester Frankstraat 33
8812 JM  PEINS
0517 - 26 99 68
06 - 363 954 79
e.vanwier@outlook.com

Verenigingen

Naam Plaats
ACHLUM Achlum
DE EENDRACHT Hitzum
JAN BOGTSTRA Franeker
JAN ZEINSTRA Herbaijum
KLAAS BOORSMA Zweins
ONS GENOEGEN Schalsum
PIETER JELLEMA Peins
VvV KLAAS MUG Ried
WEZ WIS TSJOM Tzum

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers