contact zoeken wedstrijden

WEZ WIS TSJOM

Tzum

Verenigingsnummer 1109
Verenigingskleur zwart-wit-rood
Opgericht in 1994
Ledentotaal 155
Website www.kfwezwis.nl
Federatie Federatie Franekeradeel

Voorzitter verenigingsbestuur

A. van der Meulen
Terpzicht 12
8804 PA  TZUM
0517 - 45 26 08

Secretaris verenigingsbestuur

D. Yntema
PJ Troelstrastraat 20
8802 RD  FRANEKER
0517 - 45 24 33
info@kfwezwis.nl

Penningmeester verenigingsbestuur

J. Wielenga-Smedinga
Terpzicht 8
8804 PA  TZUM
0517 - 45 28 24
aenjwielenga@ziggo.nl

Lid verenigingsbestuur

M. Meinsma
J. Martensstrjitte 17
8804 SG  TZUM
0517 - 45 22 46

Lid verenigingsbestuur

J. Atsma
Nieuwbuurtsterweg 48A
8804 RJ  TZUM
0517 - 45 24 51

Contactpersoon jeugdcommissie

T. Viëtor
Pastorijleane 19B
8804 SB  TZUM
0517 - 45 29 49
theavietor@hotmail.com

Lid verenigingsbestuur

C. Hoekstra
Westelijk Achterom 4
8804 ND  TZUM
kaatsen@tsjom.nl

Lid verenigingsbestuur

S. Greidanus
Voorstraat 17
8804 NE  TZUM
0517 - 45 26 20

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers