contact zoeken wedstrijden

Akkrum, Heren 2e klasse Vrije formatie vf onbeperkt

1. Martijn Olijnsma (Grou), Jacob Wassenaar (St. Annaparochie) en Cornelis Terpstra (Bitgummole), 2. Jelmer Hofstee (Wjelsryp), Frederik van der Meij (Berltsum) en Douwe Anema (Nes, gem. Dongeradeel. ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers