contact zoeken wedstrijden

Eerste muurkaatsoverwinning voor Fiera en Jildou Marije.

Zondag werd het eerste muurkaatstoernooi van dit seizoen gehouden. In totaal namen 90 mensen deel aan een of meer competitietoernooien.

De overwinningen gingen naar: Onder 10 j. (3 teams): 1. Fiera de Vries en Jildou Marije Postma Onder 13 j. A (3 teams): 1. Anne Monfils en Hiske Zeinstra Onder 13 j. B (4 teams): 1. Rick de Warle en Jannica van der Ploeg en 2. Hidde Poelstra en Jolt Vollema. Onder 13 j. C (3 teams): 1. Siard Bloemsma en Djurre Seerden. Onder 16 j. (5 teams): 1. Marrit Zeinstra en Hendrieke van der Schoot; 2. Marten Bergsma en Evert Pieter Tolsma. Onder en boven 19 jaar A (4 teams): 1. Dylan Drent en Pieter van der Schoot; 2. Michel van der Veen en Pier Piersma. Onder en boven 19 jaar (5 teams): 1. Anton Kingma en Johannes Siegersma; 2. Feiko Broersma en Nelie Steenstra. Onder en boven 19 jaar (4 teams) 1. Hermine Sytema en Geke de Boer; 2. Feikje Bouwhuis en Steven de Bruin. Vanaf 6 november werd er wekelijks een competitie (6 toernooien) gehouden. De overwinningen gingen hier naar: Fiera de Vries(o.10j.), Anne Monfils (o.13j.), Evert Pieter Tolsma en Marten Bergsma (o.16j.) en Allard Hoekstra (o. en b. 19 j.).

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers