contact zoeken wedstrijden

Primeur voor Martijn Olijnsma met rode kaart

Opslager Martijn Olijnsma zorgde vanmiddag in Dongjum voor een negatieve primeur. Hij is de eerste kaatser in de heren hoofdklasse die rechtstreeks van het veld is gestuurd. foto: Henk Bootsma fotografie

Scheidsrechter Fokke van der Veen gaf Olijnsma de rode kaart nadat de leidsman tot twee maal een duw had gekregen. De commotie ontstond aan het slot van de partij tussen Martijn Olijnsma, Hylke Bruinsma en Alle Jan Anema tegen Site Ferwerda, Gerrit Meijer en Dennis Wijnjeterp op de stand 5-5 6-6. Van der Veen zag een onregelmentaire bal behandeling van Alle Jan Anema. De emoties liepen hoog op en volgens Alle Jan Anema gaf Olijnsma scheidsrechter Van der Veen een duw. 'Jo moatte de hânnen net brúkke at de skiedsrjochter in beslissing nimt' aldus Anema voor de microfoon van Radio Eenhoorn. Overigens bood Martijn Olijnsma later zijn excuus aan aan de zichtbaar ontdane (zie foto) scheidsrechter. Scheidsrechter Fokke van der Veen bevestigde de zienswijze van Alle Jan Anema voor de microfoon van Omrop Fryslân. Luister hier naar scheidsrechter Fokke van der Veen bij omrop Fryslân.

foto: Henk Bootsma fotografie

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers