contact zoeken wedstrijden

Start kaatsseizoen 2021

De KNKB staat in de startblokken om het kaatsseizoen (wedstrijden) op te starten! Helaas moeten we nog even geduld hebben.
Afgelopen vrijdag en zaterdag heeft de KNKB contact gehad met NOC*NSF. Er zijn gelukkig weer enkele versoepelingen van toepassing, maar zoals gezegd is het nog niet mogelijk om de vastgestelde wedstrijdagenda op te starten. 
Hier vind je het meest recente Protocol Verantwoord Sporten dat per woensdag 19 mei 2021 geldt. De KNKB heeft het protocol kaatsspecifiek gemaakt, hierbij het overzicht

In een eerder stadium heeft de KNKB besloten om de wedstrijdsport op te starten op vrijdag 4 juni. Deze datum komt helaas te vroeg. Hoewel mogelijke verruimingen in tussenliggende periode een optie zijn bij een gunstige ontwikkeling van de coronacijfers zal de kaatssport op zijn vroegst na dat weekend opgestart kunnen worden.

Naar aanleiding van deze nieuwe informatie heeft de KNKB de volgende uitgangspunten geformuleerd.
1. Interne activiteiten van verenigingen zoveel mogelijk stimuleren en opstarten 
2. Een flexibele ingangsdatum voor zowel de jeugd als de senioren hanteren voor de start van het kaatsseizoen. Zodra er groen licht is voor de wedstrijdsport deze zo spoedig mogelijk opstarten. Hiervoor wordt een opstarttermijn van 14 dagen gehanteerd voor diverse organisatorische zaken zoals gemeentelijke meldingen, opgave, loting, vaststelling cyclus etc.
3. Indien mogelijk de jeugdwedstrijden eerder opstarten
4. Voorafgaand aan de ALV wordt wederom gesproken met vertegenwoordigers van de ‘grote kaatsgemeenten’ om duidelijkheid te verkrijgen m.b.t. organisatievoorwaarden (aanvragen). 
5. Tijdens de ALV wordt de opstart van het seizoen (wedstrijdagenda) besproken met de verenigingen. Relevante punten zoals contributieafdracht, licentiegelden, kosten scheidsrechters, prijzen, kaderkaarten e.d. wordt eveneens besproken. 
6. Tussen ‘groen licht’ overheid en opstart kaatsseizoen wordt een extra informatiebijeenkomst georganiseerd specifiek ter ondersteuning voor de organiserende verenigingen op korte termijn.

Helaas ontkomen wij niet aan een dergelijke aanpak, we zullen ad hoc moeten beslissen en snel moeten anticiperen op de veranderlijke omstandigheden. 
Om met elkaar de kaatssport zo goed mogelijk te kunnen dienen vraagt dit een flexibele houding van iedereen. Wij rekenen op jullie begrip.

Protocol Verantwoord Sporten

Kaatsspecifiek protocol 
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers