contact zoeken wedstrijden

Marten Bergsma koninklijk in Marsum

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Aan de hand van een meesterlijk opslaande Marten Bergsma behaalden Kees van der Schoot en Haije Jan Nicolay op de valreep van het bijna afgelopen kaatsseizoen toch nog hun eerste zege van het kaatsjaar 2018. Die overwinning moet echter voor het grootste gedeelte worden toegeschreven aan een weer formidabel opslaande Marten Bergsma.  
 
In Pingjum ging het nog mis door gebrek aan steun maar in Marsum lukte het wel, zij het op de valreep. Met een prachtige zitbal wist hij op 5-5 en 6-6 zijn formatie de zege te bezorgen. Het was zijn 25ste zitbal van de dag en dat in drie partijen. Tien keer stond hij met een zitbal aan het slot van een eerst. Tegen de 25 zitballen noteerde hij zestien missers. Dat hij tot koning werd gekroond was een logisch gevolg.
 
Tegenstander Arnold Zijlstra, Dylan Drent en de bijgelote Thomas van Zuiden bleven heel lang kranig partij geven met Dylan Drent als de grote man bij de verliezers. Drent sloeg vorstelijk uit en ook aan de tweede opslag scoorde hij een ruime voldoende. Trio Marten Bergsma kwam met 2-0 voor maar binnen de kortste keren was het 3 om 2 voor Arnold Zijlstra c.s. Het werd drie eersten gelijk toen Kees van der Schoot op 3-3 en 6-6 fraai boven sloeg. Je mag je afvragen waarom Zijlstra Van der Schoot opzocht terwijl hij toch duidelijk meer kans had bij Haije Jan Nicolay. Vervolgens pakte Marten Bergsma zowel op 3-3 en 6-6 en 4-3 en 6-6 het bordje met prachtig opslagwerk.
 
 
De partij leek gelopen maar Dylan Drent wist de partij te redden door op 5-3 en 4-6 de kaats voorbij te slaan. Op 5-4 en 2-6 miste Bergsma het perk. Ondanks de drie verre klappen van Drent (2) en Van Zuiden werd het toch weer gelijk doordat Arnold Zijlstra op 5-5 en 6-4 een afzwaaier noteerde. Er kwam een kaats en die wist Bergsma met prima opslagwerk te verzilveren. Gelukkig maakte de finale nog veel goed van een hele matige kaatsdag.
 
Trio Bergsma bereikte de finale via een 5-2 en 6-2 zege op de formatie van Jelle Attema, Patrick van Dellen en Erwin Zijlstra. Na spellen gelijk liep de latere winnaar in grote stappen naar de volgende ronde.
 
In de strijd om de premie of niets was het partuur van Gert-Anne van der Bos, Pier Piersma en Hendrik Jan van der Velde de niet verwachte tegenstander. Dat waren André van Dellen met de grote tenoren Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Zij werden echter in hoog tempo van de groene grasmat geveegd (5-1 en 6-0). Van der Bos c.s. kon tot 4-4 aanhaken maar toen was de zitbal van Bergsma op 4-4 en 6-4 het begin van het einde. Op 5-4 en 6-0 kon Pier Piersma de kleine kaats niet passeren.
 
Arnold Zijlstra c.s. stonden een partij langer op veld maar gingen toch in rap tempo richting finale.Bauke Triemstra, Sip-Jaap Bos en de bijgelote Erwin Zijlstra wilden wel maar kwamen gewoon kwaliteit te kort en bovendien noteerde Bauke Triemstra maar liefst tien afzwaaiers. Op 5-2 en 6-0 was het al einde oefening voor Bauke Triemstra c.s. Een omloop verder was het tegen Enno Kingma c.s. tot drie eersten gelijk partij maar door de misser van Kingma en de bovenslag van Drent beide malen op 6-4 was het al bijna een gelopen koers. Op 5-3 en 6-0 sloeg Dylan Drent de kaats voorbij.
De halve finale tegen Johannes van der Veen, Pieter Jan Plat en Hendrik Kootstra werd feitelijk al in het begin beslist. Zijlstra c.s. pakte tweemaal op zes gelijk het eerst en trio Johannes van der Veen is die klap nooit meer te boven gekomen. Op 5-3 en 6-4 sloeg Thomas van Zuiden zijn partuur naar de finale met een mooie bovenslag.
 
De formatie van Johannes van der Veen c.s. had aan de zege op Menno van Zwieten c.s. genoeg voor de derde prijs, altijd nog 100 euro per persoon. (5-3 en 6-4).      
 
Cijfers Marsum: Eerste omloop: 1. Bauke Triemstra, Sip Jaap Bos en Erwin Zijlstra (bijgeloot voor Klaas Pier Folkertsma) – 2. Arnold Zijlstra, Dylan Drent en Thomas van Zuiden (bijgeloot voor Pieter van der Schoot) 2-5 en 0-6; 3. Enno Kingma, Allard Hoekstra en Sjoerd de Jong – 4. Johan Diertens, Renze Pieter Hiemstra en Thomas van Zuiden 5-5 en 6-4; 5. Marten Bergsma, Kees van der Schoot en Haije Jan Nicolay – 6. Jelle Attema, Patrick van Dellen en Erwin Zijlstra 5-2 en 6-2; 7. André van Dellen, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra – 8. Gert-Anne van der Bos, Pier Piersma en Hendrik Jan van der Velde 1-5 en 0-6; 9. Menno van Zwieten, Jouke Bosje en Hans Wassenaar – 10. Johannes van der Veen, Pieter Jan Plat en Hendrik Kootstra 3-5 en 4-6.Tweede omloop: 2. Arnold Zijlstra c.s. – 3. Johan Diertens c.s.  5-3 en 6-0; 5. Marten Bergsma c.s. – 8. Gert-Anne van der Bos c.s. 5-4 en 6-0; 10. Johannes van der Veen c.s. staand nummer.Halve finale: 10. Johannes van der Veen c.s. – 2. Arnold Zijlstra c.s. 3-5 en 4-6; 5. Marten Bergsma c.s. staand nummer.Finale: 5. Marten Bergsma c.s. – 2. Arnold Zijlstra c.s. 5-5 en 6-6 (Marten Bergsma c.s. wint).  
 
 
 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers