contact zoeken wedstrijden

Kingma, Hiemstra en Wassenaar winnen in Kimswerd

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Bootsma

Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar waren in Kimswerd net wat sterker dan trio Gert-Anne van der Bos en drukten op 5-5 en 6-4 hun wiel als eerste over de meet. De finale was het beste wat Kimswerd zondag te bieden had want voor het overige hield het niet over. Het was vaak kommer en kwel en het gebodene hield gelijke tred met het sombere weer.
 
De tijdelijke onderbreking van drie wedstrijddagen had het kaatspeloton bepaald geen deugd gedaan. Hoewel er om twaalf uur werd begonnen was de finale tegen half vier al bekend, geen teken dat er spannend werd gekaatst. Daarom was het mooi voor de liefhebber die er toch nog was dat het sluitstuk in Kimswerd nog enig vertier en spanning bood.
 
Trio Gert-Anne van der Bos bij wie Tjisse Steenstra nu eens niet de sterren van de hemel kaatste opende sterk en wist door tweemaal op 6-6 het bordje te pakken uit te lopen naar een 3-1 voorsprong. De laatste zes gelijk werd met enig fortuin binnen gehaald toen Taeke Triemstra bepaald niet afdoende retourneerde maar Wassenaar uitgleed om de bal alsnog over de bovenlijn te jagen.
 
Maar daarna was het dezelfde Wassenaar die zijn partuur weer bij de hand nam en er voor zorgde dat de 3-1 achterstand omgebogen werd naar een 4-3  voorsprong. Buiten van Enno Kingma op 4-3 en 0-6 bracht de balans weer in evenwicht. Trio Enno Kingma pakte als eerste de vijf bordjes maar een geweldige bovenslag van Tjisse Steenstra op 5-4 en 2-6 bracht de stand weer in evenwicht. Bovenslagen van Taeke Triemstra gaf trio Van der Bos een prima uitgangspositie op de zege maar buitenslagen van zowel Van der Bos als Tjisse Steenstra deed de voordelige marge weer te niet. Op 5-5 en 4-4 waren twee bovenslagen van Renze Pieter Hiemstra voldoende voor de derde zege van het seizoen. Hans Wassenaar werd uitgeroepen tot koning van de partij.
 
Trio Kingma zat mooi in de lijst en na een vlotte zege tegen trio Jelle Attema (5-3 en 6-4) bracht een staand nummer hen al in de halve finale waar Johan van der Meulen, vervanger van Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong geen vuist meer konden maken. Na twee slopende partijen hadden de mannen meer dan een jas uitgedaan en gingen op 5-1 en 6-0 ten onder.
Gert-Anne van der Bos c.s. had geen kind aan Wierd Baarda c.s. Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra rammelden elke bal van de Rypster opslager over de boven en dat kwam de stabiliteit van Baarda niet ten goede. (5-1 en 6-2).
 
In de strijd om de premie of niets wachtte trio Bauke Triemstra. Tot eersten gelijk was het aardig maar daarna was het Taeke Triemstra die met fraai uitslagwerk de zege binnen haalde. Driemaal haalde hij met bovenslagen een eerst binnen waarvan de laatste keer op 5-2 en 6-6.
 
Johan van der Meulen c.s. moesten tweemaal diep gaan om de derde prijs op te eisen. Auke Boomsma c.s. sneuvelde pas op 5-5 en 6-6 met de negende zitbal van Johan van der Meulen en een omloop verder ging trio Menno van Zwieten op 5-5 en 6-4 voor de bijl door een verre klap van Sjoerd de Jong.  
 
Cijfers Kimswerd: 1. Johan van der Meulen, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong – 2. Auke Boomsma, Marten Feenstra en Laas Pieter van Straten 5-5 en 6-6 (Johan van der Meulen wint); 3. Remmelt Bouma, Jelte Visser en Pieter Jan Leijenaar – 4. Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra 1-5 en 4-6; 5. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en René Anema – 6. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra 1-5 en 6-6;  7. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra – 8. Wierd Baarda, Rick Poortstra en Tsjerk Elsinga 5-1 en 6-2; 9. Jelle Attema, Hyltje Bosma en Evert Pieter Tolsma – 10. Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 3-5 en 4-6. Tweede omloop: 1. Johan van der Meulen c.s. – 4. Menno van Zwieten c.s. 5-5 en 6-4; 6. Bauke Triemstra c.s. – 7. Gert-Anne van der Bos c.s. 2-5 en 6-6; 10. Enno Kingma c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Enno Kingma c.s. – 1. Johan van der Meulen c.s. 5-1 en 6-0; 7. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer. Finale: 7. Gert-Anne van der Bos c.s. – 10. Enno Kingma c.s. 5-5 en 4-6.
 
 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers