contact zoeken wedstrijden

Kransen in Tzummarum voor jeugdig Dronryp

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Henk Bootsma

De VvV Tzummarum e.o. bestaat 145 jaar. Op Hemelvaartsdag, de dag dat in Tzummarum traditioneel de afdelingswedstrijd wordt verkaatst, scheen de zon. Publiek en kaatsers liepen over de rode loper naar het kaatsveld met aan de zijkant een eregalerij met prachtige foto’s van successen van Tzummarumer kaatsers uit een ver of minder ver verleden. Een mooie entourage en twee net zo mooie finalisten: Dronryp 1 en Witmarsum. Jorrit Nanninga, Jorn-Lars van Beem en Rick Minnesma van Dronryp 1 kwamen in de kransen. Redmer Zaagemans, Colin Baarda en Jari Visser uit Witmarsum werden tweede. De afdelingen van Franeker 1, Minnertsga en Sexbierum vielen ook in de prijzen.

In de ochtenduren moet het publiek kiezen wie ze in actie willen zien. Kaatsen op meerdere velden met een groot aantal vrijwilligers die er mede voor zorgen dat er gekaatst kan worden. Onmisbare schakels in het geheel. Het mooiste beeld werd verzorgd door twee kleine kereltjes die mochten blokjerinnen. ‘Se snappe it noch net sa goed’, aldus mem die de aanwijzingen gaf. ‘Pak it reade blokje mar op, set it wite blokje mar del’. Twee mannekes die zonder het zelf te beseffen er mede voor zorgen dat aan het eind van de dag winnaars voor de bestuurstent staan.
Immers zonder ‘blokjerinners’ geen kaatspartij. Het was misschien wel het mooiste beeld van de dag.

Voor het begin van de finale was er letterlijk vuurwerk. Een spektakel met uiteraard de kleuren groen en oranje die de boventoon voerden. Vervolgens Dronryp 1 en Witmarsum tegen elkaar in het strijdperk.

DSC_6951

Jorn-Lars van Beem van Dronryp 1 stond de hele dag prima te kaatsen. Goed gesteund door Rick Minnesma en Jorrit Nanninga. Een terechte finalist. Na winst tegen Tzum kwam Dronryp 1 de titelverdediger tegen, Bitgum 1 met Paul Dijkstra, Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra. Bij Bitgum 1 liep het stroef. De Rypsters stonden goed te kaatsen. Jorn-Lars van Beem kon na afloop prima rapportcijfers overleggen: vijf zitballen, geen enkele misser, vier klappen over alles heen en de motor van het partuur. Rick Minnesma passeerde de bovenlijn vijf keer.

Bij Bitgum sloegen de heren Wassenaar en Steenstra elk vier keer boven maar de Bitgumer kaatstrein liep met horten en stoten. Na drie eersten gelijk drukte Dronryp 1 onder aanvoering van Jorn-Lars van Beem door. Het werd 5-3, een snel bordje gaf Bitgum nog enige hoop maar op 5-4 en 6-4 miste Tjisse Steenstra het perk. Een omloop verder was Arum kansloos (5-1) waarna een staand nummer een plek in de halve finale betekende.

Daarin werd Franeker 1 (Jan Tymen Eisma, Allard Hoekstra en Patrick Scheepstra) ook snel naar een 5-1 nederlaag gespeeld. In de finale was het van hetzelfde laken een pak. Redmer Zaagemans, Colin Baarda en Jari Visser van Witmarsum zijn jong, enthousiast en kunnen als partuur heel behoorlijk uit de voeten. Dronryp 1 bleek een flinke maat te groot te zijn. Met maar vier punten tegen stond Dronryp 1 vlot op een 3-0 voorsprong. Een zitbal van Jari Visser op 6-4 leverde Witmarsum het eerste en ook het enige bordje op. Tien minuten later was de partij gespeeld. Op 5-1 en 6-6 sloeg Rick Minnesma boven.

Witmarsum verdiende de tweede prijs ten volle. Achtereenvolgens werden Morra-Lioessens (5-3), Franeker 2 (5-4) en Huizum (5-1) aan de zegekar gebonden.

In de vierde omloop wachtte Minnertsga met Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra. In tegenstelling tot Witmarsum geen youngsters maar oudgedienden met op afdelingswedstrijden een geweldige staat van dienst. De mannen van Pim Mulier waren fel, enthousiast en net benaud voor de gerenommeerde tegenstanders.
Dat het bij Minnertsga niet liep, bleek vooral uit het feit dat Jacob Wassenaar op een gegeven moment zijn plek in het perk afstond aan Marten Bergsma. De opslager in het achterperk, de achterinse naar het voorperk en de voorinse die gaat balkeren. Dat zegt al genoeg. De vertrouwde perkbezetting werd later toch maar weer ingenomen maar het leverde niet het gewenste resultaat op. Witmarsum had de winst op 5-4 en 6-0 voor het grijpen, deed dat niet maar kon op 5-4 en 6-6 toch opgelucht ademhalen. Finale bereikt.

Jan Tymen Eisma, Allard Hoekstra en Patrick Scheepstra van Franeker 1 haalden de halve finale door te winnen van Goutum. Na een staand nummer werd gewonnen van Berlikum en Sexbierum waarna in de halve finale van Dronryp 1 werd verloren.
Minnertsga (Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra) kaatste zich in de prijzen door af te rekenen met Leeuwarden 2, Makkum en Exmorra waarna Witmarsum te sterk bleek.

Sexbierum (Johannes van der Veen, Jelte Visser en Jelle Pieter van der Walt) viel ook in de prijzen. Eerst winst op Harlingen, daarna op Easterlittens toen het staande nummer en daarna verlies tegen Franeker 1.

​Cijfers Tzummarum


Eerste omloop: 1. Berlikum – 2. Sint Jacobiparochie 5-5 en. 6-6 (Berlikum wint); 3. Easterein – 4. Sint Annaparochie 5-1 en 6-4; 5. Tzummarum – 6. Stiens 5-4 en 6-2; 7. Huizum – 8. Deinum 5-0 en 6-6; 9. Ingelum – 10. Franeker 2. (afgemeld); 11. Morra Lioessens – 12. Witmarsum 3-5 en 6-6; 13. Leeuwarden 2.; 14. Minnertsga 2-5 en 6-6; 15. Makkum – 16. Sneek 5-2 en 6-6; 17. Dronryp 2. – 18. Bolsward 5-5 en 6-6 (Dronryp 2 wint); 19. Winsum – 20. Exmorra 2-5 en 6-6; 21. Dronryp 1. – 22. Tzum 5-3 en 6-6; 23. Leeuwarden 1. – 24. Bitgummole 1. 0-5 en 2-6; 25. Bolsward 2. – 26. Arum 4-5 en 6-6; 27. Herbaijum – 28. Franeker 3. 4-5 en 6-6; 29. Bitgummole 2. – 30. Easterlittens 1-5 en 2-6; 31. Harlingen – 32. Sexbierum 0-5 en 2-6; 33. Goutum – 34. Franeker 1 1-5 en 6-6.

Tweede omloop: 1. Berlikum – 3. Easterein 5-2 en 6-4; 5. Tzummarum – 7. Huizum 2-5 en 6-6; 9. Ingelum - 12. Witmarsum 4-5 en 2-6; 14. Minnertsga - 15. Makkum 5-1 en 6-4; 18. Bolsward - 20. Exmorra 3-5 en 4-6; 21. Dronryp 1. - 24. Bitgummole 1. 5-
4 en 6-4; 26. Arum - 28. Franeker 3. 5-5 en 6-2; 30. Easterlittens - 32. Sexbierum 3-5 en 4-6. 34. Franeker 1 staand nummer.

Derde omloop: 34. Franeker 1. - 1. Berlikum 5-3 en 6-2; 7. Huizum - 12. Witmarsum 1-5 en 4-6; 14. Minnertsga - 20. Exmorra 5-3 en 6-2; 21. Dronryp 1. - 26. Arum 5-1 en 6-2. 32. Sexbierum staand nummer. Vierde omloop: 32. Sexbierum - 34. Franeker 1 3-5 en 6-6; 12. Witmarsum - 14. Minnertsga 5-4 en 6-6.

Halve finale: 21. Dronryp 1 - Franeker 1 5-1 en 6-4. 12. Witmarsum staand nummer.

Finale: 12. Witmarsum - 21. Dronryp 1 1-5 en 6-6.

DSC_6946
DSC_6945
DSC_6941

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers