contact zoeken wedstrijden

Trio Ilse Tuinenga boekt achtste zege in Harlingen!

Tekst: Jan Braaksma
Foto en Video: KNKB Media

Op de formatie van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra staat de laatste weken geen maat. Het was alweer de vijfde achtereenvolgende zege van dit trio en de achtste van het seizoen. 

In Huizum werd de draad van het succes opgepakt en vervolgens werd de ene krans na de andere binnen gehaald. In Harlingen was het een herhaling van zetten. In de finale was de formatie van Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma geen partij en kon op 5-0 en 6-4 al richting douches. Het was Manon Scheepstra die de partij met een bovenslag besliste. 

De winnaar moest in de eerst omloop nog even warmdraaien maar trio Jildou Sweering moest toch op 5-3 en 6-2 afhaken. De halve finale tegen Tineke Dijkstra c.s. was ook een fluitje van een cent getuige de 5-1 en 6-4 uitslag. Premiewinnaar Anne Monfils c.s. ondervond ook geen tegenstand van betekenis in de eerste omloop tegen Amarins de Groot c.s. 

Het werd een gemakkelijke 5-1 en 6-4 zege. In de halve finale kon de formatie met Jildou Sweering (de vierde invaller) het net niet redden tegen Anne Monfils c.s. Kansen waren er wel maar op 5-4 en 6-0 was de zege toch voor Anne Monfils c.s. Ondanks alle tegenslagen was er toch nog een succesje voor het geteisterde partuur van Jildou Sweering want in de strijd om de derde prijs klopten zij het partuur van Tineke Dijkstra met 5-2 en 6-2. 

De partij van de dag in Harlingen was zonder meer de strijd tussen de parturen van Nynke Sijbrandij c.s. en dat van Roelie Kroondijk c.s. Marije van der Meer was geblesseerd afwezig en werd vervangen door Roelie Kroondijk maar daar rustte geen zegen op want ook zij raakte tijdens de wedstrijd geblesseerd. Toen waren de smaken op maar het belette Martine Tiemersma en Annelien Broersma niet om de zege toch nog naar zich toe te trekken en ook nog wel op 5-5 en 6-6 met een zitbal van Annelien Broersma.

Cijfers Harlingen. 1. Amarins de Groot, Mintje Meintema en Ineke van der Ploeg – 2. Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma 1-5 en 4-6; 3. Marije van der Meer, Martine Tiemersma en Annelien Broersma – 4. Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij en Marrit Zeinstra 5-5 en 6-6 (Marije van der Meer wint); 5. Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra – 6. Jildou Sweering, Iris van der Veen en Jennie Terpstra 5-3 en 6-2; 7. Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum – 8. Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol 5-5 en 6-6 (Tineke Dijkstra wint). Halve finale: 2. Anne Monfils c.s. – 3. Jildou Sweering c.s. (ingevallen voor Marije van der Meer) 5-4 en 6-0; 5. Ilse Tuinenga c.s. – 8. Tineke Dijkstra c.s. 5-1 en 6-4.Om de derde prijs: 3. Jildou Sweering c.s. – 8. Tineke Dijkstra c.s. 5-2 en 6-2.Finale: 2. Anne Monfils c.s. – 5. Ilse Tuinenga c.s. 0-5 en 4-6.
 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers