contact zoeken wedstrijden

Frouljus PC 2018: Wie plaatst zich, wie kaatst Keats-off, wie valt af?

Foto: Anne Waterlander (x-lent.nl)

De elf deelnemende parturen voor de 43ste Frouljus PC zijn bekend. De spanning zat dit jaar tussen de parturen van plaats elf en zeventien. Uiteindelijk blijkt dat de parturen Nicole Hempenius, Annet de Haan, Nelie Steenstra en Anne-Berber Zeinstra de keats-off gaan kaatsen. 

1. Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra
2. Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij en Marrit Zeinstra
3. Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum
4. Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol
5. Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma
6. Marije van der Meer, Martine Tiemersma en Annelien Broersma
7. Jildou Sweering, Jeska Terpstra en Jennie Terpstra
8. Sietske Okkema, Maaike Osinga en Aukje van Kuiken
9. Anna-Brecht Bruinsma, Anouk Tolsma en Kim Dijkstra
10. Wybrig Bakker, Hiske Zeinstra en Melissa R. Hiemstra
11. Amarins de Groot, Mintje Meintema en Ineke van der Ploeg

Klik hier voor de stand van zaken van de ranking met laatste acht getelde wedstrijden.

Onderstaande vier parturen kaatsen donderdag 16 augustus in Akkrum de keats-off om uit te maken wie it 12e partuur op de Frouljus-PC wordt.

12. Nicole Hempenius, Anke Winkel en Simona Kootstra
13. Annet de Haan, Hester Bruinsma en Hendrieke van der Schoot
14. Anne-Berber Zeinstra, Lotte Delgrosso en Jildou Felkers
15. Nelie Steenstra, Sigrid de Jong en Marije Hellinga​

Het was opnieuw spannend voor kaatsers en kaatsliefhebbers.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers