contact zoeken wedstrijden

Communicatie studenten doen onderzoek voor de KNKB

Sinds begin september 2014 doen vijf communicatiestudenten van de NHL een onderzoek naar de communicatie van de KNKB. De afgelopen week hebben zij u gevraagd een enquête in te vullen waarmee wij hun onderzoek konden uitbreiden. De enquête is door maar liefst 623 leden ingevuld, waarvoor onze dank!

Op de vraag of u nog extra informatie met betrekking tot het onderwerp van de enquête met ons wilde delen is massaal antwoord gegeven. Deze zijn veelal te verdelen in twee segmenten. Het eerste is de communicatieve kant, de tweede de organisatorische kant. Omdat wij ons bezighouden met de communicatieve kant, zullen wij deze gebruiken in ons advies naar de KNKB. De antwoorden die gegeven zijn aan de organisatorische kant zullen we niet gebruiken voor ons advies, maar wel overdragen aan de bond.

Het advies dat we aan de KNKB zullen geven gaat dus over de communicatie, zowel intern als extern. Deze communicatie vindt op dit moment wel plaats, maar niet op de gewenste manier voor de bond. Door te luisteren naar hun wensen en daarbij de resultaten van de enquête te gebruiken, kunnen wij een passend advies geven waarmee de KNKB aan de slag kan.

De door u ingevulde enquêtes worden anoniem verwerkt. Met de winnaars van de prijzen, 2 kaarten voor de PC en 10 chocoladeletters is inmiddels contact opgenomen.

Nogmaals onze dank voor het invullen van de enquête!

Femke, Jan, Jetty, Marijke en Rianne

FB Oranjewoud

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers