contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + herk

1 juni 2013 10:00
Morra-Lioessens
Categorie Jongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV WARBER BLIUWE
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris J.B. Sipma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Vandaag werd door KV Warber Bliuwe van Morra Lioessens de KNKB jongens wedstrijd georganiseerd. Ondanks dat de zon het af liet weten en dat de temperatuur niet zou doen vermoeden dat het al juni is, werd het een geslaagde kaatsdag.
Er stonden 14 parturen op de lijst in de B-Klas.
De Finale werd verkaatst tussen de parturen Emiel Wijma uit Makkum, Marco Weijer uit Wommels en Simen Bootsma uit Makkum en het partuur Wybren Postma uit Ingelum, Ewald Seepma uit Oosternijkerk en Jelmer Swart uit St. Jacobiparochie. Met 5-3 en 6-2 wist het partuur van Emiel wijma en co de winst en dus de eerste prijs te behalen.
De derde prijzen gingen naar:
- het Paruur van André van Dellen uit Berltsum, Jari Braaksma uit St .Annaparochie en Evert Telenga uit Menaam.
- het partuur van Matias Lukkes uit Weidum, Robert Broeders uit Ried en Fedde Okkinga uit Arum.
In de verliezersronde won het partuur Pieter Sijtsma uit Wommels, Habtamu Emke de Hoop uit Wommels en Jouke Vlasbloem uit Idsegahuizum de finale met 5-4 en 6-6 van het partuur Jurre Rinia uit MakkumKlaas Pier Folkertsma uit wons en Bote Jellema uit Easterein.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers